برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

 

  تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد در محیط های کاری از وظایف اصلی برنامه های بهداشت حرفه ای کشور می باشد. برهمین اساس یکی از فنی و تخصصی‌ترین بخش بهداشت حرفه‌ای شناسایی، ‌ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور در محیط کار است. محیط کار می بایست بگونه ای‌ طوری طراحی شود که حداقل عامل زیان‌آور را ایجاد نماید و‌ در طول فعالیت، نیز مرتبا ‌عوامل زیان‌آور طبق متدهای استاندارد مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و براساس شاخص‌های استاندارد به میزان قابل قبول که سلامت نیروی کار را تهدید نکند،‌ کاهش یابند.

    بنابراین می‌توان گفت تشخیص عوامل زیان آور محیط‌ کار که نیروی کار در مواجهه با آن است، تعیین صحت عملکرد تیم‌های کنترلی، ‌تعیین میزان اطمینان سلامت شرایط کار و تعیین مشاغل سخت و زیان آور وابسته به وجود بخش توانمند و علمی برای تشخیص درست و واقعی شرایط محیط کار است. بنابراین ایجاد و راهبری فرایندی که در زمینه ارزیابی عوامل آلاینده در محیط کار فعالیت نماید و از اعتبار و توان علمی بالایی برخوردار باشد، بسیار ضروری و حائز اهمیت است. از این رو برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای براساس دستورالعمل ابلاغی به شماره 5637/300 مورخ 1392/5/22 توسط وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ شد تا براساس آن شناسایی و تعیین میزان عوامل زیان آور محیط کار از طریق تشکیل کمیته‌های صدور مجوز دانشگاههای علوم پزشکی و صدور مجوز ارایه خدمات به شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای متقاضی در سه سطح 1، 2 و 3 توسط بخش خصوصی انجام شود.

 

اهداف برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

 

  • توسعه خدمات بهداشت حرفه ای توسط شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای
  • افزایش ارایه خدمات  بهداشت حرفه ای برای بهبود شرایط محیط کار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
  • پاسخگویی به درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
  • توسعه خدمات فنی مهندسی بهداشت حرفه‌ای

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
 ۲ آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 حدود مجاز مواجهه شغلی awt image
4 فرم های میز خدمت awt image

 

درباره ی برنامه نظام جامع شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای بیش تر بدانیم:  
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ لیست شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای awt image
2 فرم های برنامه شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای awt image
Template settings