اخبار جدید
آرشیو
بازدید دکتر صدرایی مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه از فعالیتهای آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
1401/11/08
بازدید دکتر صدرایی مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه از فعالیتهای آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
بازدید دکتر صدرایی مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیئت همراه از فعالیتهای آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
روزشمار پویش ملی مبارزه با سرطان
1401/11/08
روزشمار پویش ملی مبارزه با سرطان
روز اول 8 بهمن 1401 پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی
هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 8 لغایت 15 بهمن 1401
1401/11/08
هفته پویش ملی مبارزه با سرطان 8 لغایت 15 بهمن 1401
با شعار "فاصله ها را کم کنیم "
تکریم ارباب رجوع
پیشنهادات و انتقادات
گالری تصاویر
مطالب مهم حوزه سلامت
راهنمای مراجعین
Template settings