دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

برگزاری جلسه‌ی بررسی درس آموخته‌های COVID – 19

معاونت بهداشت دومین جلسه‌ی بررسی درس آموخته‌های COVID – 19 را برگزار کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

برگزاری جلسه‌ی بررسی درس آموخته‌های COVID – 19

معاونت بهداشت دومین جلسه‌ی بررسی درس آموخته‌های COVID – 19 را برگزار کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

برگزاری ویدئو کنفرانس کووید 19 و شرایط اجتماعی و خانوادگی میانسالان

معاونت بهداشت، جلسه ویدئو کنفرانس آموزشی " کووید 19  و شرایط اجتماعی و خانوادگی میانسالان " را  چهارشنبه 18 تیرماه برگزار کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

بازدید از ستاد و مرکز 16 ساعته شبکه بهداشت و درمان بهارستان

ناظر معاونت بهداشت در شبکه بهداشت و درمان بهارستان در مدیریت بیماری کرونا، سه شنبه 17 تیر، از  مرکز 16 ساعته این شهرستان بازدید کرد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن