قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات awt image
2 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات awt image
3 قانون الحاق ایران به کنوانسیون awt image
4 تعاریف، شمول و ویژگیهای تبلیغات مواد دخانی awt image
5 دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی awt image
6 دستورالعمل ویژگی تبلیغات awt image
7 شیوه نامه صدور گواهینامه اماکن و وسایل نقلیه عمومی بدون دخانیات awt image
8 دوره آموزش عمومی کاهش، کنترل مصرف دخانیات awt image
9 دستورالعمل اجرایی مرکز مشاوره awt image

 

 

Template settings