شهروندان گرامی جهت دریافت کارت واکسن   دیجیتال بر روی آدرس های ذیل کلیک نمایید.
ضمنا برای گرفتن کارت واکسن دیجیتال با شماره تلفن  همراهی که به نام همان فرد می باشد اقدام نمایید.
   
   
https://salamat.gov.ir
https://omid.gov.ir

 

 

 

 

 

Template settings