برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسن

یکی از عوامل موفقیت در دستیابی به پوشش های بالای واکسیناسیون ، جلب اعتماد عمومی به سلامت و کارآئی واکسیناسیون بوده است . واکسن ها هم مانند تمام مواد بیولوژیک دیگر دارای عوارض ناخواسته ای هستند که هرچند عموما خفیف هستند ولی چنانچه بیش از حد انتظار رخ دهند می توانند موجب نگرانی عمومی شوند . اگر یک نوبت واکسن باعث نگرانی شود ممکن است والدین از نوبت بعدی صرف نظر کنند . لذا بایستی هرگونه عوارض منتسب به واکسن را به دقت رصد نموده و با بررسی کامل رابطه علیتی را یافته و در مواردی که مرتبط به واکسن و یا برنامه واکسیناسیون باشد ، جهت اصلاح سیستم اقدام نمود . مراقبت عوارض واکسن به مفهوم پایش سلامت ایمن سازی است و به اعتبار برنامه ایمن سازی کمک می کند

با اجرای برنامه پیامدهای نامطلوب ایمن سازی ، عوارض واکسن به خوبی ثبت و گزارش و متعاقب آن مدیریت شده و از انجام اقدام نامناسب و گزارشات غلط که منجر به تشنج در جامعه می شوند جلوگیری می شود .

 

اهداف برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسن:

هدف کلی :

-ارتقاء سلامتی افراد جامعه

 

اهدف اختصاصی :

-پیشگیری و کنترل و درمان پیامدهای نامطلوب ایمن سازی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسن  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image
4 فرم های میز خدمت مراجعین

 

درباره ی برنامه مراقبت پیامدهای نامطلوب واکسن بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیامدهای نامطلوب واکسن awt image

 

Template settings