اخبار جدید
آرشیو
فرا رسیدن عید نوروز و آغاز سال نو مبارک باد
1401/12/27
فرا رسیدن عید نوروز و آغاز سال نو مبارک باد
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
چهارشنبه سوری بر همگان مبارک
1401/12/23
چهارشنبه سوری بر همگان مبارک
چهارشنبه سوری را زیبا و ایمن برگزار کنیم
برنامه شیفت نوروزی سال 1402 مراکز جامع سلامت تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1401/12/22
برنامه شیفت نوروزی سال 1402 مراکز جامع سلامت تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
برنامه شیفت نوروزی سال 1402 مراکز جامع سلامت تحت پوشش در برنامه غربالگری نوزادان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری کارگاه اهمیت فعالیت بدنی در دوره میانسالی
1401/12/22
برگزاری کارگاه اهمیت فعالیت بدنی در دوره میانسالی
برگزاری کارگاه اهمیت فعالیت بدنی در دوره میانسالی
برگزاری جلسه تنظیم سند کاهش آسیب در حوادث و بلایا برای معلومین
1401/12/22
برگزاری جلسه تنظیم سند کاهش آسیب در حوادث و بلایا برای معلومین
برگزاری جلسه تنظیم سند کاهش آسیب در حوادث و بلایا برای معلومین
تکریم ارباب رجوع
پیشنهادات و انتقادات
گالری تصاویر
مطالب مهم حوزه سلامت
راهنمای مراجعین
Template settings