برنامه  پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی 

 امروزه تمام کشورهای دنیا، سلامتی را به‌عنوان کانون تمام برنامه‌های توسعه اجتماعی موردتوجه قرار می‌دهند. ابعاد مختلف سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر مثبت یا منفی تعیین کننده‌های مختلفی هستند که سهم اثر عوامل محیطی، شامل محیط فیزیکی و اجتماعی  و اقتصادی در آن‌ها، حدود 50 درصد است.

ازآنجایی‌که آسیب‌های اجتماعی به دلایل متعدد به وجود می‌آیند و درنهایت هزینه‌های گزاف و عوارض نامطلوب فراوانی از جنبه‌های مختلف، به فرد، جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، لذا ضرورت توجه و پرداختن به این موضوع برای شناخت عوامل، پیامدها و راه‌های پیشگیری از آن پررنگ می‌شود، پس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی نظام  سلامت وظیفه دارد با رصد دائم تعیین‌کننده‌های اجتماعی و اقتصادی، سلامت را مطالبه کند.

 

اهداف برنامه  پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی :

  • دست‌یابی به اهداف برنامه های کشوری کاهش آسیب‌های اجتماعی- منطبق بر طرح تقسیم کار ملی- مواردی‌که وزارت بهداشت به عنوان دستگاه اصلی تعیین شده است

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه  پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی 
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه  پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی   بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings