برنامه پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور

 

تالاسمی شایع ترین بیماری ژنتیک ایران است .هر بیمار تالاسمی ماژور در طول زندگی متحمل مشکلات زیاد اقتصادی اجتماعی و روانی  ناشی از تزریق مداوم خون و مراقبت پزشکی ویژه می باشد. این درحالی است که این بیماری قابل کنترل و پیشگیری است و به همین دلیل به عنوان اولین بیماری غیر واگیر در سال ۱۳۷۰ در وزارت بهداشت مطرح و در سال ۱۳۷۶ در کل کشور به اجرا در آمد.
در این برنامه از تمامی زوجین متقاضی ازدواج که به آزمایشگاه های غربالگری پیش از ازدواج مراجعه می کنند، نمونه خون گرفته می شود .در مرحله اول فقط از مردان . در صورت مشکوک بودن پاسخ آزمایشات ،  نمونه از زن گرفته می شود و چنانچه زن هم مشکوک بود آزمایشات تکمیلی برای زوجین درخواست می شود.
توجه داشته باشید که اگر فقط یکی از زوجین ناقل تالاسمی باشد ،مشکلی وجود ندارد .چون افراد ناقل مشکلی ندارند ،ولی چنانچه هر دو زوج ناقل بودند در این صورت تیم مشاوره ژنتیک با آنان مشاوره می کند و در صورت اصرار به ازدواج آموزش می بینند که در تمام طول سال های باروری تحت کنترل تیم های مشاوره باشند و در صورت بارداری با آزمایشات تشخیصی از ابتلا فرزند خود مطلع شوند و چنانچه  جنین مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور است سقط می شود.

 

اهداف برنامه پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور:

 

هدف کلی:

- پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور.

 

اهداف اختصاصی:

- شناسایی زوج های ناقل تالاسمی در سراسر کشور به میزان 100%

- مراقبت ویژه زوج های ناقل تالاسمی شناسایی شده واجد شرایط مراقبت، در سراسر کشور به میزان 100%

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور awt image
۳  ادغام برنامه پیشگیری از بروز آلفا تالاسمی شدید awt image
Template settings