برنامه سلامت میانسالان

 

مراقبت‌های ادغام یافته سلامت میانسالان  شامل ارزیابی دوره‌ای سلامت بانوان و مردان 59-30 سال است.

ارائه خدمات جامع سلامت، شناسایی عوامل خطر و گروه‌های در معرض خطر، تشخیص زودهنگام بیماری‌های کشنده و درمان به موقع آن‌‌ها، آموزش و افزایش سواد سلامت جامعه و توانمندسازی آنان در خود مراقبتی، هماهنگی‌های برون بخشی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم از اهم فعالیت های این برنامه است.

فعالیت‌های این برنامه شامل موارد زیر است:

- خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان :

-مراقب سلامت / مراقب سلامت ماما: تن‌سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه و بررسی وضعیت مصرف مکمل‌ها، ارزیابی فعالیت بدنی، ارزیابی سلامت روان، بررسی استعمال دخانیات، خطرسنجی قلبی عروقی، غربالگری سل و سرطان کولورکتال و بررسی خشونت خانگی و ارائه خدمات مامایی شامل بررسی وضعیت باروری، غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌های شایع زنان ، بررسی  از نظر اختلال عملکرد جنسی، ابتلا به عفونت‌های آمیزشی  و ایدز و علائم و عوارض یائسگی در زنان میانسال.

-پزشک: بررسی ارجاعات و اقدامات انجام شده توسط مراقبین سلامت، انجام معاینات، درخواست آزمایشات و پاراکلینیک برحسب لزوم، انجام مراقبت‌های ممتد براساس پروتکل‌های موجود، بررسی سلامت باروری در مردان در صورت لزوم 

- توانمند سازی زنان و مردان میانسال (برگزاری مناسبت‌های بهداشتی)

 هفته‌های ملی سلامت زنان و سلامت مردان(اطلاع رسانی ، حساس سازی و آموزش گروه هدف در راستای ارتقاء سواد سلامت )

 

اهداف برنامه سلامت میانسالان :

هدف کلی :

- افزایش امید به زندگی

- ارتقای سلامت همه جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی

اهداف اختصاصی:

-کاهش میزان مرگ زود هنگام  70-30 سال به مقدار 10% تا پایان برنامه ششم

-افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان حداقل به میزان 5% سال پایه

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه سلامت میانسالان 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
  الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 

درباره ی  برنامه میانسالان بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه سلامت میانسالان awt image
 
Template settings