کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD (غربالگری نوزادان)

آنزیم G۶PDیک آنزیم ضروری برای احیا شدن ماده ای به نام گلوتاتیون است.ین ماده گلبول قرمز را در مقابل لیز شدن در برابر مواد اکسیدان محافظت می کند.این بیماری یک اختلال ارثی ووابسته به ژن است.بر اساس مطالعات موجود شیوع بیماری در کشور در مردان ۱۰ درصد و در زنان ۴ درصد است و پیش بینی می شود در مناطقی که .در برخی بیماران خوردن باقلا ایجاد حمله لیز گلبولی می کند که به این حمله فاویسم می گویند.شیوع مالاریا بالا بوده است بیشتر باشد
در برنامه های غربالگری نوزادان در ایران نمونه گیری از پاشنه پا در روزهای ۳ تا ۵ پس از تولد  در مراکز بهداشتی درمانی  تحت پوشش و توسط پرسنل آموزش دیده ، بر روی کاغذ کاغذ فیلتر مخصوص و مورد تایید وزارت بهداشت انجام می شود.نمونه های تهیه شده در دمای اتاق خشک شده و در پاکت مخصوص به آزمایشگاه مرجع انتقال داده می شوند. موارد مشکوک توسط کارشناسان برنامه غربالگری پیگیری و در صورت تایید بیماری توسط پزشکان  منتخب آموزش های لازم به والدین در خصوص عدم مواجهه با مواد اکسیدان (موادی که باعث لیز گلبول های قرمز این بیماران می شود) آموزش  داده می شود.

قوانین، مقررات و دستورالعمل های کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD (غربالگری نوزادان)  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image
4 فرم های میز خدمت مراجعین

 

درباره ی کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD (غربالگری نوزادان) بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور awt image
۳  ادغام برنامه پیشگیری از بروز آلفا تالاسمی شدید awt image

درباره ی کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD (غربالگری نوزادان) بیش تر بدانیم: 

 

ردیف عنوان دانلود
۱  فرآیند غربالگری کمبود آنزیم G۶PD  awt image
۲  دستورالعمل اجرایی برنامه کنترل عوارض کمبود آنزیم G۶PD   awt image
Template settings