برنامه خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی

نتایج بررسی های اپیدمیولوژیک نشان می دهد که چهار بیماری غیرواگیر مهم شامل بیماری های قلبی عروقی،سرطان ها ، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت ،سالانه مسئول ۲۸ میلیون مرگ در جهان هستند . بیماری های فوق بیشترین سهم را در بار بیماری های غیرواگیر در کشورهای با در آمد کم و متوسط دارند .براساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی در طول ۱۰ سال اینده ،بیشترسن افزایش در مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی ، سرطان ها ، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد .
چها بیماری فوق، به ویژه بیماری قلبی عروقی به همراه چهار عامل خطر رفتاری شامل: کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات مهم ترین علل مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر هستند. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی  کنترل این بیماری ها و عوامل خطر زمینه ساز آن ها را به عنوان هدف اصلی برای کاهش ۲۵ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵ تعیین کرده است .
بسته مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر به نام WHO-PEN در مراقبت های اولیه بهداشتی ؛ یک بسته الویت بندی شده از مداخلات موثری است که می تواند ارائه شده و به تقویت نظام سلامت منجر شود. برنامه های پیشین  فقط بر یک عامل خطر مانند فشارخون بالا یا دیابت تمرکز دارند ولی نگاه ادغام یافته به هر چهر بیماری و چهر عامل خطر ، سبب دستیابی به اهداف با هزینه کمتر و اثر بخشی بیشتر می شود.
برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر منتسب در مراقبت های بهداشتی اولیه که در ایران با عنوان بسته خدمت ایراپن ارائه شده است از سال ۱۳۹۶ در بسته خدمات طرح تحول سلامت در سطح دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه شد.

در این برنامه کلیه افراد مراجعه کننده به واحد های جامع سلامت بالای ۳۰ سال مورد ارزیابی قرار می گیرند:

ابتدا مشخصات فردی ، سابقه ابتلا به چها بیماری ذکر شده در فرد و بستگان درجه یک بررسی می شود.

سپس فشارخون،دورکمر ،قند خون و کلسترول اندازه گیری می شود.

بر اساس نتایج تن سنجی و آزمایشات میزان خطر بروز سکته های قلبی و مغزی کشنده یا غیر کشنده ،با استفاده از چارت ارزیابی میزان خطر قلبی عروقی محاسبه می شود.

بعد از ارزیابی ، افراد در چهارگروه از نظر میزان خطر ده ساله ابتلا به سکته های قلبی و مغزی طبقه بندی می شوند که بر اساس آن خدمات ،آموزش ها و مشاوره های لازم به آنان ارائه می شود.
پیگیری و مراقبت افراد خطر سنجی بر اساس ریسک خطر تعیین شده به صورت دوره ای توسط مراقبین سلامت ،کارشناسان تغذیه  و پزشکان مراکز جامع سلامت انجام  می شود .

 

هدف اصلی:

-پیشگیری از ابتلا به سکته های قلبی و مغزی

 

اهداف اختصاصی:

- ارزیابی میزان خطر ده ساله سکته های قلبی و مغزی

- مدیریت میزان خطر ده ساله سکته های قلبی و مغزی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه برنامه خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی awt image
3  نمودار تعیین میزان خطر سکته های قلبی و مغزی در ۱۰ سال آینده awt image

 

Template settings