برنامه ثبت سرطان


زیر بنای برنامه‌ریزی کنترل سرطان‌ها (پیشگیری، غربالگری، درمان به موقع و خدمات تسکینی) نظام جمع آوری، ثبت و تحلیل اطلاعات موارد جدید سرطانی است. تجزیه وتحلیل این داده‌ها  و گزارش آنها به مسئولان و مجامع علمی و تحقیقاتی روشنگر نحوه بروز و روند کلی بیماری و انواع خاص آن در سطح جامعه و یا مناطق خاص جغرافیایی مورد نظر خواهد بود. نظام ثبت سرطان، ابزار اصلی مدیریت و کنترل سرطان‌ها است و این منبع اطلاعاتی مهم نه تنها برای مطالعات اپیدمیولوژیک این بیماری بلکه برای برنامه‌ریزی و پیش بینی وقایع، سنجش درستی تحقیقات و تاثیر مداخلات مورد نیاز است. به عبارت دیگر برنامه‌های مورد نیاز غربالگری و ارزیابی کارآیی برنامه‌های تحقیقاتی و پیشگیری با استفاده از داده‌های بانک اطلاعاتی ثبت سرطان مقدور خواهد بود. در نتیجه بی هیچ ابهامی‌‌ بدون داشتن یک نظام ثبت سرطان، خدمات کنترلی به مثابه پرتاب تیری در تاریکی است .
لازم به ذکر است که نظام ثبت سرطان یک نظام منسجم است که تنها زمانی می‌تواند موثر واقع گردد که بطور مستمر چگونگی بروز سرطان را در کشور گزارش نماید و بعلاوه با وجود نظام مستمر ثبت سرطان، ارزیابی و بررسی چگونگی تاثیر مداخلات طبیعی و برنامه‌ریزی شده امکان‌پذیرخواهد شد. مجموع موارد مورد اشاره شده، اهمیت و ضرورت وجود این نظام را بطور موکد بازگو می نماید .
 
نظام‌های ثبت سرطان ( Cancer Registries ) به اشکال مختلف در کشورهای مختلف اجرا می شود.


 

هدف اصلی

جمع آوری ثبت و تحلیل اطلاعات موارد جدید سرطانی

اهداف اختصاصی:

·ثبت سرطان مبتنی بر پاتولوژی   Pathologic base Cancer Registry
·ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت   Population based Cancer Registry
·ثبت سرطان مبتنی بر بیمارستان   Hospital  based Cancer Registry

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه ثبت سرطان  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه ثبت سرطان بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 رسانه های آموزشی awt image
2 گزارشات کشوری برنامه ثبت سرطان به تفکیک سال awt image
3 لیست آزمایشگاه های پاتولوژی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران awt image
4  ICDO awt image

 

Template settings