آزمایشگاه قطب HIV

 

 آزمایشگاه قطب کشوری HIV، به درخواست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با حمایت سازمان بهداشت جهانی، در سال 1392 با پیگیری های معاون بهداشت وقت، جناب آقای دکتر احمد جنیدی جعفری، و پیگیری های مداوم سرکار خانم دکتر فرح بخارائی سلیم مسئول فنی آزمایشگاه مربوطه  شروع به راه اندازی شد.

پس از تهیه ی ساختمان مناسب، تعدادی محدودی از وسایل مورد نیاز آزمایشگاه توسط سازمان بهداشت جهانی و مابقی وسایل توسط معاونت بهداشت تهیه شد و در بهمن ماه 1393 با حضور جناب آقای دکتر گویا (رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در آن زمان)، با اهداف انجام آزمایشات تشخیصی و مراقبتی روزمره، ثبت اطلاعات دقیق و به موقع نتایج آزمایشات و نیز انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با موضوع AIDS /HIV راه اندازی شد.

قابل ذکر است که این آزمایشگاه بر اساس چارت سازمانی، مستقیما زیر نظر معاونت بهداشت و امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و در زمینه انجام آزمایشات تشخیص عفونت HIV با روش سرولوژی و مولکولی و مطابق با استانداردهای جهانی فعالیت می کند.

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های آزمایشگاه قطب HIV 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 

آشنایی با پرسنل آزمایشگاه قطب HIV:

 

Template settings