معرفی آزمایشگاه بهداشت محیط

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب معاونت بهداشت مجری آزمایشهای کنترل کیفی آب و فاضلاب می باشد .در حال حاضر این آزمایشگاه دارای سه بخش آزمایشگاه شیمیایی و فیزیکی ، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی ، آزمایشگاه میکروبی می باشد .

تمامی آزمایش های آب طبق استانداردهای  سازمان ملی استاندارد ( ISIRI) ، سازمان حفاظت محیط زیست ایران ،EPA ، Standard methods for the examination of Water and Waste Water انجام می شود .

 

برنامه های بهداشت آب و فاضلاب:

 • برنامه نظارت بر آب آشامیدنی
 • برنامه ایمنی آب آشامیدنی
 • برنامه پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب
 • برنامه ایمنی فاضلاب و کنترل آبیاری کشاورزی با فاضلاب
 • برنامه نظارت بر بهداشت آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی
 • برنامه نظارت بر آزمایشگاه های بهداشت محیط و سیستم مدیریت کیفیت

 

اهداف کنترل کیفیت آزمایشگاه :

-    حصول اطمینان از صحت نتایج آزمون ها انجام شده براساس استاندارد کنترل کیفیت 17025

-    ارتقا سطح مهارت و کارایی کارکنان

-    افزایش رضایت مشتریان از خدمات آزمایشگاهی

 

به طور کلی شرح وظایف آزمایشگاه آب و فاضلاب به شرح زیر می باشد :

 • دریافت نمونه های باکتریولوژی و فیزیک – شیمی آب و فاضلاب ارسالی (روتین و اضطراری ) از سوی مراکز بهداشت و درمان تابعه ، بیمارستانهای تحت پوشش
 • تهیه محلول های استاندارد و محیط های کشت جهت آزمایشات باکتریولوژی و شیمیایی آب و فاضلاب
 • آنالیز فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل : هدایت الکتریکی ، PH ، جامدات محلول ، کدورت ، نیترات ، نیتریت ، فلوئور و .....
 • آنالیز فاکتورهای فلزات سنگین آب شامل : روی ، مس ، کادمیوم ، سرب ، آرسنیک ، جیوه و ....
 • آنالیز فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی فاضلاب و پساب شامل : کدورت ، PH ، BOD ، COD ، DO ، TDS ،EC  و ...
 • انجام آزمایش های باکتریولوژی آب شامل توتال کلیفرم های گرماپای و هتروتروف ( در صورت لزوم ) ، کلستریدیوم پرفرنژنس و التور، استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس و ....
 • انجام آزمایش های باکتریولوژی فاضلاب و پساب شامل توتال کلیفرم ، کلیفرم های گرما پای ، تخم انگل و ....
 • انجام آزمایش اندوتوکسین روی نمونه های RO بیمارستانی
 • آموزش کارشناسان آزمایشگاه های باکتریولوژیکی مراکز بهداشت و شبکه های بهداشت و درمان تابعه
 • تجزیه تحلیل آمار ماهانه ، شش ماهه ، سالیانه آب و فاضلاب و ارسال آمارها به کارشناس آب و فاضلاب واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی
 • ثبت آمار شش ماهانه نتایج کنترل کیفی آب شرب شهری و روستایی در پورتال مرکز سلامت محیط و کار
 • نیاز سنجی مواد و لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و اعلام آن به کارشناس آب و فاضلاب واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های آزمایشگاه بهداشت محیط 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 قوانین و اسناد بالادستی awt image
3 الگوریتم و فرآیندها awt image
4 فرم های مرتبط awt image
5 رسانه های آموزشی awt image

 

درباره ی آزمایشگاه بهداشت محیط بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ تجهیزات آزمایشگاهی awt image
2 تعرفه انجام خدمات بهداشت محیط awt image
3 ساختار بهداشت محیط awt image
4 آزمون مهارت بین آزمایشگاهی
awt image

 

 

آشنایی با پرسنل آزمایشگاه بهداشت محیط:

 

Template settings