معرفی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر
 
 

 بیماری­ های غیرواگیر (NCDs) یا همان بیماری­ های مزمن، سالانه موجب مرگ 42 میلیون نفر در جهان می ­شوند که از این تعداد، 17 میلیون مرگ زودرس(پیش از 70 سالگی) رخ می­ دهد.

چهار علت اصلی مرگ بیماری­ های غیرواگیر در جهان به ترتیب عبارتند از: بیماری های قلبی عروقی با 19 میلیون مرگ در سال- سرطان­ ها با 10 میلیون نفر مرگ در سال-  بیماری­ های تنفسی با 4 میلیون نفر مرگ در سال و دیابت و بیماری­ های کلیوی با 3 میلیون نفر مرگ سالیانه. نزدیک به سه چهارم مرگ های ناشی از بیماری­ های غیرواگیر در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می­ دهد. 

در ایران (در سال 2019 )، بیماری­ های غیرواگیر 78 درصد از شاخص بار بیماری و 83 درصد از مرگ را به خود اختصاص داده است.

در ایران رتبه 1 تا 7 بار بیماری­ استاندارد شده سنی ، مربوط به بیماری ­های غیرواگیر است و بار بیماری­ های قلبی عروقی، اختلالات روانی، دیابت و بیماری های کلیوی،سوانح و حوادث حمل و نقل از متوسط جهانی بالاتر است. کودکان، بزرگسالان و سالمندان همه در برابر عوامل خطر غیرواگیر آسیب پذیر هستند.

پایه پیشگیری از بیماری ­های غیرواگیر شناسایی عوامل خطر و کنترل آن ها است.  خسارت‌های وارده از این بیماری‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور آنها برای سیستم‌های بهداشتی، همـواره محرکی جـدی و قـوی برای طرح و اجرای برنامه‌های پیشگیری و مراقبت در سطوح مختلف بـوده‌است.

در ایـران نیـز بـا تـوجه به حساسیت زیـادی کـه در سیستم بهداشتی‌درمـانی بـرای برنامه‌های پیشگیری وجوددارد؛ از سال 1370 با تشکیل اداره‌ی کل و سپس دفتر مدیریت مبـارزه با بیماری‌هـای غیرواگیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در اولویت قرار گرفت. برنـامه‌های کشـوری پیشگیری از تالاسمی، پیشگیری و کنترل دیـابت و فشارخون بالا و ادغـام آن در نظام شبکه‌هـای بهداشتی‌ درمـانی جمهوری اسلامی ایـران (1383)، غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان (1384)، برخی از برنامه های موفق و قدیمی اجرا شده در گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری­ های غیرواگیر هستند.

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر:
 

هدف اصلی:

  • افزایش امید به زندگی سالم
  • کاهش عوامل خطر و بار بیماری های غیرواگیر

 

اهداف اختصاصی:

  • تعیین وضعیت موجود بروز بیماری­ های شایع و هدف غیرواگیر در منطقه تحت پوشش
  • کاهش نسبی احتمال مرگ های زودرس (30 تا 70 سال) ناشی از بیماری ­های غیرواگیر
  • ارتقای سواد سلامت جامعه تحت پوشش در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری­ های غیرواگیر
  • کاهش سطح مواجهه­ ی افراد و جوامع با عوامل خطر شایع بیماری­ های غیرواگیر
  • ارتقای مراقبت­ های بهداشتی برای افراد مبتلا به بیماری­ های غیرواگیر با گسترش الگوها و راهنماهای مداخله­ ای با صرفه و موثر

 

آشنایی با پرسنل گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

Template settings