معرفی گروه سلامت کار
 
 

 

بنابر اعلامیه کنفرانس عالی ریو توسعه پایدار به عنوان یک استراتژی برای برآورد نیازهای جمعیت موجود دنیا بدون داشتن آثار سوئی روی سلامت انسان و محیط زیست و بدون به مخاطره انداختن منابع جهانی و بدون به خطر انداختن قابلیت های تولید در آینده در نظر گرفته می شود. بر اساس این اعلامیه، انسان ها نقش محوری در ارتباط با توسعه پایدار بر عهده داشته و مستحق برخورداری از یک زندگی بارور و سالم هماهنگ با طبیعت می باشند. مهندسی بهداشت حرفه ای بعنوان عنصری اساسی یک بعد بهداشتی و اجتماعی از اصل توسعه پایدار را تشکیل می دهد و مسلما عملکردهای بهداشت حرفه ای مجموعه ای از فعالیت های کلیدی است که از طریق حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار جوامع، رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل می کند.

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل قرار گرفتن صنایع مهم و استراتژیک کشور در منطقه تحت پوشش خود، بزرگ ترین قطب صنعتی کشور با بیش از 36 هزار واحد صنعتی و جمعیت بالغ بر 40 هزار نفر شاغل را تحت پوشش دارد که سالانه تحت پوشش خدمات و نظارت بازرسان بهداشت حرفه ای این دانشگاه قرار می‌گیرند.

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  و در چارچوب قوانین فصل چهارم و یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ، تامین و ارتقای سلامت شاغلین در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال ارائه خدمت به ذینفعان می باشد.

مهندسین بهداشت حرفه ای این دانشگاه می کوشند تا با نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف تحت پوشش از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی، در جهت سالم سازی و بهسازی محیط کار گام موثری برای رشد و پیشرفت کشور عزیزمان بردارند.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه سلامت کار:

 

هدف اصلی:

- تامین، حفظ و ارتقاء عالی ترین درجه ممکن از وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان

همه مشاغل به جهت پیشگیری از بروز بیماری‌ها و حوادث شغلی ناشی از کار و انتخاب کارگر و یا کارمند

متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن را داشته باشد.

 

اهداف اختصاصی:

 • برنامه ریزی اجرای طرح ها و برنامه‌های بهداشت حرفه ای ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار
 • اجرای برنامه بازرسی هدفمند از واحدهای صنعتی و صنفی
 • برنامه ریزی جهت سالم‌سازی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
 • برنامه ریزی جهت انجام معاینات سلامت شغلی کارگران و پایش و نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار
 • برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و سنجش عوامل زیان آور محیط کار
 • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع
 • رسیدگی به شکایات کارگری در خصوص بیماری های ناشی از کار و شرایط بهداشتی کارگاه های صنعتی
 • برنامه ریزی جهت پایش واحد های بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت تابعه
 • بازرسی و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها، معادن، زندان و اصناف روستایی (کشاورزی، دامداری، قالیبافی)
 • نظارت بر خانه های بهداشت کارگری مستقر در صنایع
 • برنامه ریزی جهت تامین و ارتقاء سلامت عوامل اجرایی پسماند
 • برنامه ریزی جهت تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه ها و طرح های بهداشت حرفه ای
 • برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

 

آشنایی با پرسنل گروه سلامت کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

Template settings