معرفی گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

نوجوانان آینده سازان کشور هستند، بدین سبب سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است . توجه به بهداشت این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که : بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

 به دلیل کامل نشدن مهارت ها و شرایط سنی ، آسیب پذیر و در معرض ابتلا، به بیماری های عفونی خطر ناک هستند. پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد. با این کار می توان گام بزرگی در پیشگیری از بیماری هایی در سنین بالاتر که هزینه های زیادی را بر جوامع تحمیل می کند برداشت . از مهمترین  مشکلات این گروه هدف قرار گرفتن در معرض خطر حوادث ، سوانح و نیز خشونت است.

حدود 950 هزار نفر از جمعیت 5.5 میلیون نفری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران(17 درصد جمعیت ) در گروه سنی نوجوانان قراردارندو ازاین تعداد   875  هزارنفر دانش آموز در 3273 مدرسه در مناطق تحت پوشش مشغول به تحصیل می باشند.

واحد سلامت جوانان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با هدف تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت گروه سنی 18 تا 29 سال در قالب برنامه های سلامت جوانان شامل :

1-مراقبت های بهداشتی ودرمانی جوانان و دانشجویان

2-آموزش سلامت و خود مراقبتی و رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر جوانان

3-افزایش امید به زندگی و نهادینه سازی سبک زندگی سالم

4-ترویج ازدواج سالم و مناسب

از طریق مراکز بهداشتی و درمانی تابعه این معاونت اجرامی گردد.

هم اکنون   1,020,000هزار نفر، جمعیت جوان استان تحت پوشش این دانشگاه را تشکیل می دهند که دسترسی به این گروه سنی بسیار دشوار میباشد و جهت ارائه خدمات بهداشتی به این گروه سنی مجموعه بهداشتی موجود در سطح استان وظیفه خطیری را در این خصوص به عهده دارند.

هدف اصلی و اهداف اختصاصی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:
 

هدف اصلی:

- پوشش همگانی خدمات سلامت با تاکید بر مراقبتهای اولیه وکاهش بار ناشی از بیماریها وعوامل خطر

 - تامین ، حفظ و ارتقا سطح سلامت جوانان 18تا19 سال

اهداف اختصاصی:

- مراقبت صدردصد دانش آموزان پایه های هدف (1و4و7و10)و تکمیل واکسیناسیون آنها و انجام مداخلات سلامت محور برای کنترل وپیشگیری از بیماریهای واگیر وغیر واگیر در نوجوانان تحت پوشش

- کاهش عوامل خطر و کاهش بار بیماری های غیرواگیر /  افزایش آگاهی جوانان به منظور تضمین ازدواج سالم

- پیشگیری ، کنترل و کاهش مرگ گروه سنی مذکور با اولویت پیشگیری از حوادث ترافیکی

- آگاهی جوانان 18 تا 29 سال در خصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان

Template settings