معرفی گروه سلامت میانسالان و سالمندان
 

 

یکی از گروه‌های سنی مهم در تغییر رویکرد نظام سلامت، گروه سنی بزرگسالان است که نیمی از جمعیت کشور‌های در حال توسعه را تشکیل می دهند و بطور روزافزونی جمعیت آنان در حال افزایش است، به ویژه در کشور‌های در حال توسعه رشدی سریع‌تر از رشد کل جمعیت در این گروه اتفاق می افتد و این سرعت تا چند دهه آینده ادامه خواهد داشت.  از طرف دیگر این گروه یا به عبارت دیگر والدین، محور سلامت خانواده بوده و مرگ و میر،  ناتوانی و رفتار‌های آن‌ها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرارمی دهد و خطرات تهدید کننده سلامتی آنان بر سلامت سایر گروه‌های سنی در خانواده نیز موثر است.

سازمان جهانی بهداشت علل اصلی مرگ و میر در گروه سنی 70-30 سال را عمدتا به 4 بیماری، 4 عامل خطر بیولوژیک و 4 رفتار مخاطره آمیز نسبت داده و کنترل هریک از عوامل خطر و رفتار‌های مخاطره آمیز و تشخیص زودهنگام بیماری‌های کشنده را به عنوان مهم‌ترین استراتژی موثر برای کاهش مرگ زودهنگام گروه سنی 70-30 سال توصیه می کند. چهار بیماری دیابت، فشارخون بالا، سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات مهم‌ترین علل مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیر واگیر هستندکه احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های غیر واگیر را افزایش می‌دهند.

 لذا ارائه خدمات جامع سلامت به جامعه، شناسایی عوامل خطر و گروه‌های در معرض خطر، تشخیص زودهنگام بیماری‌های کشنده و درمان به موقع، آموزش و افزایش سواد سلامت جامعه و توانمندسازی آنان در خود مراقبتی، هماهنگی‌های برون بخشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم ،فرهنگ‌سازی در سطح جامعه، تقویت پوشش بیمه‌هاو توسعه همکاری‌های فرابخشی برای تاثیر گذاری در مولفه‌های اجتماعی سلامت از اولویت‌های مداخلات برای کاهش مرگ‌های زودهنگام است.

 در سال های اخیر نیز کشور ایران به مدد توسعة اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت های نظام سلامت، به میانگین سنی بالاتر و امید به زندگی بیشتری دست یافته است. بدیهی است افزایش امید به زندگی، با افزایش درصد جمعیت سالمند همراه بوده و سالخوردگی جمعیت یک دست آورد مثبت و یکی از افتخارات ما است. براساس سرشماری 1395 مرکز آمار ایران، کشور ما 7 میلیون سالمند دارد که 9/28 درصد جمعیت را تشکیل می دهد و انتظار می رود تا سال 1430 این درصد به 30 درصد کل جمعیت کشور برسد.

سالمندی معمولاً همراه با مشکلات مختلفی است که جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی را در بر گرفته و با تحمیل هزینه های قابل توجهی همراه است. با سالمند شدن جمعیت، برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت تغییر نقش سالمندان از افرادی وابسته به جمعیتی فعال از هر نظر، اجتناب ناپذیر است. حفظ تندرستی و سلامت سالمندان،  امری امکان پذیر بوده و نباید بیماری و ناتوانی را جزء جدایی ناپذیر سالمندی دانست. در این راستا مراقبت دوره ای سالمندان در کنار آموزش شیوه زندگی سالم می تواند با کاهش بار بیماری و افزایش امید به زندگی توأم با سلامت، به سالمندی سالم و فعال منجر شود.

 لذا با توجه به مراتب فوق گروه سلامت میانسالان و سالمندان  در راستای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت زنان و مردان 59-30 سال ( میانسالان) و زنان و مردان 60 سال و بالاتر( سالمندان) فعالیت می کند.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی سلامت میانسالان و سالمندان:
 

هدف کلی:

  • افزایش امید به زندگی
  • ارتقای سلامت همه جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی
  • کاهش عوامل خطر و بار بیماری‌ها

 

اهداف اختصاصی:

  • کاهش میزان مرگ زود هنگام  70-30 سال به مقدار 10% تا پایان برنامه ششم
  • افزایش  کمی و کیفی  پوشش خدمات ادغام یافته سلامت حداقل به میزان 5% سال پایه
  • کاهش عوامل خطر بیماری های شایع واگیر و غیر واگیر در سالمندان به میزان 5% سال پایه
معرفی گروه سلامت میانسالان و سالمندان
Template settings