معرفی گروه سلامت محیط

مطابق با آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب مورخه 24/4/1371هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 18/3/1392 بهداشت محیط» عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.

تعریف بهداشت محیط توسط سازمان بهداشت جهانی:

بهداشت محیط از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی شامل هر دو اثرات مستقیم پاتولوژیک مواد شیمیایی، تشعشعی و برخی از عوامل بیولوژیکی و اثرات آن‌ها (اغلب غیرمستقیم) بر روی سلامت و رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و محیط فرهنگی، شامل مسکن، توسعه شهری، زمین مورد استفاده و حمل و نقل می‌باشد.

یکی از واحدهای تعریف شده در مراکز جامع سلامت شهری و روستائی واحد بهداشت محیط است. نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی ، بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مراکز بهداشتی درمانی ، بهداشت پرتوها ، بهداشت هوا ، مدیریت پسماند ، کاربرد سموم و مواد گند زدا و ... از جمله وظایف بهداشت محیط در این مراکز می باشند

گروه تخصصی مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه ایران  امور مربوط به سیاست گذاری ، طراحی برنامه های استراتژیک،  عملیاتی ، آموزشی را انجام و  ناظر بر عملکرد فعالیت های مرتبط واحدهای تابعه می باشد .

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه سلامت محیط:
 

هدف اصلی:

 • ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق کنترل عوامل محیطی و زیست محیطی

 

اهداف اختصاصی:

 • تقویت و توسعه بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت محیط
 • پشتیبانی و مدیریت ریسک و بلایای تسهیلات بهداشتی درمانی
 • ارتقا شاخص درصد متصدیان دارای کارت گواهینامه آموزش بهداشت
 • ارتقا شاخص درصد مطلوبیت نمونه های مواد غذائی
 • حفظ و ارتقا شاخص های بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
 • تسهیل صدور مجوز های مرتبط با بهداشت محیط به متقاضیان واجد شرایط
 • رصد ،پیگیری و کنترل  طغیان های ناشی از بیماریهای مرتبط با آب و غذا
 • به روز رسانی تجهیزات پرتابل بازرسی
 • ارتقا شاخص های بهداشت محیط مدارس
 • پاسخگویی سریع به استعلام ها و شکایات بهداشتی دریافتی
 • اجرا ، پایش و ارزیابی برنامه بهداشت محیط
 • افزایش شاخص پوشش بازرسی مراکز و اماکن
 • حفظ و ارتقا شاخص های مرتبط با برنامه مبارزه با استعمال دخانیات
 • ارتقاء شاخص  مدیریت  مطلوب پسماندهای پزشکی   مراکز بهداشتی درمانی
 • پایش و نظارت بر بهداشت  مراکز بهداشتی، پزشکی وپیراپزشکی
 • پشتیبانی و مدیریت ریسک و بلایای تسهیلات بهداشتی درمانی
 • ارتقا توانمندی  و آموزش پرسنل بهداشت محیط/تیم سلامت
 • به روز رسانی تجهیزات و نیاز سنجی اقلام، لوازم و موارد مصرفی آزمایشگاه مرجع بهداشت محیطحفظ و ارتقا شاخص های بهداشت پرتو ها در مراکز تشخیصی و درمانی پرتوی
ساختار اجرایی گروه سلامت محیط:

 

آشنایی با پرسنل گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

Template settings