معرفی گروه سلامت دهان و دندان
 
 

بهداشت و درمان از جمله نیازهای اساسی انسان شمرده می‌شود و سلامت و زیبایی و ارتباط موثر علاوه بر الویت های تغذیه و گوارش را نیز در بر می گیرد.

پوسیدگی دندان یکی از بیماریهای شایع دهان و دندان است  بطوری که اپیدمی خاموش نیز نامیده می شود که با توجه به تاثیر عوامل مختلف در ایجاد این بیماری ، پیشگیری و کنترل آن تنها با به کار گیری استراتژی های مختلف و همه جانبه امکان پذیر است لذا سیاست گذاری و برنامه ریزی اهمیت ویژه ای دارد . در کودکان ایرانی زیر 6 سال حدود 5 دندان شیری پوسیده است و در کودکان 12 ساله ایرانی حدود 2 دندان دایمی پوسیده است که نیاز به گسترش خدمات پیشگیری و درمانی دندانپزشکی را می طلبد.

آنچه در حوزه دندانپزشکی قرار است اتفاق بیفتد عمدتاً پیشگیری آن هم از سنین کودکی است و با توجه به هدف گذاری های انجام شده، پیشگیری و درمان از گروه ابتدایی و پایه اول شروع شده و تا دوره متوسطه ادامه می یابد، در عین حال ضرورت توجه به بهداشت دهان و دندان در افراد سنین بالا نیز بسیار مهم است  هدف گذاری ما این است که بتوانیم شاخص های پوسیدگی را در سنین ۱۲ سال کاهش دهیم.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه بهداشت دهان و دندان:
 

- ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان جامعه تحت پوشش

- کاهش شاخص dmft/DMFT  12 سال و 6 سال

- افزایش فرهنگ خود مراقبتی بهداشت دهان و دندان

 
آشنایی با پرسنل گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

Template settings