معرفی گروه بهبود تغذیه
 

 

گروه بهبود تغذیه جامعه با هدف تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم تحت پوشش برای گروه‌های هدف (نوزادان، کودکان، جوانان و نوجوانان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار) از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی ارائه خدمت می کند. اقدام در راستای اجرای سیاست های بالا دستی ابلاغ شده، دیده بانی و بررسی شاخصهای تغذیه ای و اجرای مداخلات در جهت بهبود شاخصهای تغذیه ای با پایش و ارزشیابی برنامه‌های جاری، برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی پرسنل و اقدام در جهت افزایش سطح سواد تغذیه ای جمعیت تحت پوشش، هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت‌، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه و انجام پژوهش‌های کاربردی از اهم وظایف این گروه است.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه بهبود تغذیه:

 

هدف اصلی:

ارائه خدمات تغذیه ای به جمعیت تحت پوشش طبق سند ملی تغذیه


:اهداف اختصاصی

ثابت نگهداشتن میزان چاقی ( بر اساس اهداف WHO)

کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین و انرژی در گروه های آسیب پذیر ( کودکان زیر ۵ سال، نوجوانان و مادران باردار و بیماران) به میزان یک درصد نسبت به سال پایه در مناطق با شیوع بالا

کاهش شیوع کمبود ریز مغذی ها ( ویتامین A، ویتامین D، روی، آهن) به میزان یک درصد سال پایه ( پورای سال ۱۳۹۱). برای مشاهده فایل اینجا کلیک نمایید.

پوشش حداقل ۹۰ درصدی مصرف نمک ید دار در خانوارهای تحت پوشش

افزایش پوشش مشاوه تغذیه در جمعیت تحت پوشش به میزان ۵% شاخص موجود

افزایش پوشش آموزش تغذیه ای جامعه به میزان ۵% سال گذشته

 

ساختار اجرایی گروه بهبود تغذیه

 

آشنایی با پرسنل گروه بهبود تغذیه

Template settings