معرفی گروه آموزش و ارتقاء سلامت

 

 

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت‌های بهداشتی است که با تاثیر عوامل رفتاری بر سلامت تکیه نموده و با مردمی آغاز می‌شود که سالم بوده و علاقمند به توسعه معیارهای سلامت فردی و اجتماعی هستند و به آن ها در گسترش شیوه‌های زندگی موثر در حفظ و ارتقا سلامت کمک می‌کند.
واحد آموزش و ارتقای سلامت با تکیه بر اصول پایه مراقبت‌های بهداشتی اولیه و محوریت طراحی و اجرای مداخلات آموزش مبتنی بر شواهد سعی در بسیج و درگیرکردن مردم و بیماران و توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت از طریق خودمراقبتی، همیاری و مشارکت لایه‌های مختلف جامعه و محیط های حامی سلامت دارد.

 

به‌طور کلی آموزش بهداشت باید تفکر بهداشتی به‌وجود آورد و زمینه ایجاد عکس‌العمل‌های زنده و سالم را فراهم نماید و بالاخره آن‌چنان گرایشی در مقابل اعمال مختلف حیاتی به‌وجود آورد که به فرد امکان دهد، تعداد قابل‌توجهی از مخاطرات قابل حذف را از میان برداشته و یا به حداقل محدود کند. به این اعتبار، آموزش بهداشت در ردیف یکی از عوامل هنر زندگی قرار می‌گیرد که هدف آن، نه تنها ارتقاء بخشیدن به شرایط زندگی مادی، بلکه شرایط روانی و اجتماعی نیز می‌باشد.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه آموزش بهداشت:

 

هدف کلی:

  • ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه

اهداف اختصاصی: 

  • ارتقاء سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی و توانمند سازی مردم
  • ایجاد حساسیت در زمینه تغییر و اصلاح سبک زندگی
  • جلب مشارکت جامعه در راستای مراقبت از سلامت خود
  • ترویج پیام های بهداشتی در بین اقشار مختلف مردم
  • تغییر نگرش جامعه در جهت پیشگیری از بیماریها 

آشنایی با پرسنل گروه آموزش و ارتقاء سلامت:
Template settings