معرفی مدیریت سلامت محیط و کار
 

گروه تخصصی سلامت محیط و کار یکی از ارکان  معاونت بهداشت دانشگاه  ایران می‌باشد که تجزیه و تحلیل داده های اجرای برنامه ها ، سیاست گذاری  ، نظارت و پایش بر اجرای صحیح برنامه ها ،دستورالعمل‌ها و قوانین مصوب وزارتی مرتبط با سلامت محیط و کار  در حوزه تحت پوشش دانشگاه را انجام می دهد.

در حال حاضر آقای دکتر جواد گلشنی در سمت مدیریت گروه تخصصی سلامت محیط و کار معاونت بهداشت مشغول به کار هستند و  بر اساس ضوابط ، هدایت برنامه های ذیل در زیر مجموعه سلامت محیط و کار را عهده دار می باشند :

  •   بهداشت آب و فاضلاب
  • بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن
  • کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت
  • بهداشت مراکز درمانی، ایمنی پرتوها و پسماندها
  • بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص
  • طب کار
  • کنترل عوامل شغلی مؤثر بر سلامت
  • بازرسی و قوانین و مقررات سلامت محیط و کار
 
هدف اصلی و اهداف اختصاصی مدیریت سلامت محیط و کار:
 - ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق کنترل عوامل محیطی و زیست محیطی

 - تامین، حفظ و ارتقاء عالی ترین درجه ممکن از وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان

اهدف اختصاصی :

سلامت محیط:

- تقویت و توسعه بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات سلامت محیط

- پشتیبانی و مدیریت ریسک و بلایای تسهیلات بهداشتی درمانی

- ارتقا شاخص درصد متصدیان دارای کارت گواهینامه آموزش بهداشت

- ارتقا شاخص درصد مطلوبیت نمونه های مواد غذائی

- حفظ و ارتقا شاخص های بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

- تسهیل صدور مجوز های مرتبط با بهداشت محیط به متقاضیان واجد شرایط

- رصد ،پیگیری و کنترل  طغیان های ناشی از بیماریهای مرتبط با آب و غذا

- به روز رسانی تجهیزات پرتابل بازرسی

- ارتقا شاخص های بهداشت محیط مدارس

- پاسخگویی سریع به استعلام ها و شکایات بهداشتی دریافتی

- اجرا ، پایش و ارزیابی برنامه بهداشت محیط

- افزایش شاخص پوشش بازرسی مراکز و اماکن

- حفظ و ارتقا شاخص های مرتبط با برنامه مبارزه با استعمال دخانیات

- ارتقاء شاخص  مدیریت  مطلوب پسماندهای پزشکی   مراکز بهداشتی درمانی

- پایش و نظارت بر بهداشت  مراکز بهداشتی، پزشکی وپیراپزشکی

- پشتیبانی و مدیریت ریسک و بلایای تسهیلات بهداشتی درمانی

- ارتقا توانمندی  و آموزش پرسنل بهداشت محیط/تیم سلامت

- به روز رسانی تجهیزات و نیاز سنجی اقلام، لوازم و موارد مصرفی آزمایشگاه مرجع بهداشت محیط

- حفظ و ارتقا شاخص های بهداشت پرتو ها در مراکز تشخیصی و درمانی پرتوی

 سلامت کار:

- برنامه ریزی اجرای طرح ها و برنامه‌های بهداشت حرفه ای ابلاغ شده از مرکز سلامت محیط و کار

- اجرای برنامه بازرسی هدفمند از واحدهای صنعتی و صنفی

- برنامه ریزی جهت سالم‌سازی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

- بررسی و اظهارنظر در خصوص درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور

- برنامه ریزی جهت انجام معاینات سلامت شغلی کارگران و پایش و نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار

- برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای و سنجش عوامل زیان آور محیط کار

- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

- رسیدگی به شکایات کارگری در خصوص بیماری های ناشی از کار و شرایط بهداشتی کارگاه های صنعتی

- برنامه ریزی جهت پایش واحد های بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت تابعه

- بازرسی و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها، معادن، زندان و اصناف روستایی (کشاورزی، دامداری، قالیبافی)

- نظارت بر خانه های بهداشت کارگری مستقر در صنایع

- برنامه ریزی جهت تامین و ارتقاء سلامت عوامل اجرایی پسماند

- برنامه ریزی جهت تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه ها و طرح های بهداشت حرفه ای

- برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

ساختار اجرایی مدیریت سلامت محیط و کار:

 

آشنایی با پرسنل مدیریت سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

Template settings