معرفی مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 

 

سلامت روان به مفهوم تامین و ارتقاء سلامت روانی فردی و اجتماعی ؛ پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماریها ی روانی است.

بیماریهای روانی یکی از بیماریهای شایع در عصر کنونی است، بنا بر تخمین WHO این افراد نیاز مند ترین انسانها هستند و در برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی کشورهای جهان سوم، بهداشت در پایین ترین اولویتها قرار دارد.

مدیریت سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در مجموعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای هدفمند برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد در جمعیت تحت پوشش این دانشگاه فعالیت     می کند. رسالت این مدیریت تعیین  اولویت‌ها و نیازهای منطقه ای بر اساس سیاست گذاری های ملی و استانی می باشد. سپس با استفاده از ظرفیت مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه  و برنامه های مکمل آن( پزشک خانواده شهری و بیمه روستایی) با بررسی بار بیماریها و مشکلات روانی، اجتماعی و اعتیاد و عوامل موثر بر آن برنامه ریزی و اقدام می کند.

شناسایی ظرفیتهای سازمانهای مرتبط، اعم از درون بخش و برون بخش جهت تقویت وگسترش برنامه ها به مدیریت کارآمد و اثربخش منجر می شود.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی  مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد:

هدف کلی:

 • تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت روانی و اجتماعی و اجرای برنامه هایی در جهت پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب درجمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 

اهداف اختصاصی:

 • افزایش دسترسی به خدمات سرپایی در حوزه تشخیص به هنگام و درمان اختلالات شایع روانپزشکی
 • افزایش پوشش مراقبتی برای بیماران مبتلا به اختلالات شایع روانپزشکی (با تاکید بر گروه­های آسیب پذیر مانند مادران باردار و افراد درگیر تبعات بیماری کووید 19)
 • پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری
 • توانمند سازی گروه های هدف برنامه
 • پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری کودکان
 • ارتقاء روابط والد و کودک
 • توانمند سازی والدین
 • پیشگیری از بدرفتاری با کودک
 • کاهش میزان اقدام به خودکشی در کشور
 • کاهش میزان فوت ناشی از اقدام به خودکشی در کشور
 • ارتقاء سواد سلامت روان
 • پیشگیری از عوارض روانی اجتماعی ناشی از حوادث غیر مترقبه
 • ایجاد پوشش مراقبتی برای کودکان مورد بدرفتاری خانگی و شاهد خشونت خانگی، شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه
 • کاهش خشونت خانگی مجدد در کودکان مورد بدرفتاری خانگی و شاهد خشونت خانگی، شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه
 • ایجاد و حفظ پوشش مراقبتی برای افراد متاثر از همسر آزاری شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه
 • کاهش خشونت فیزیکی مجدد در افراد متاثر از همسر آزاری شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه
 • افزایش پوشش خدمات کاهش آسیب و درمان در میان افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می­کنند
 • کاهش میزان شیوع ویروس اچ آی وی در میان افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می­کنند (ملاک مطالعات کشوری BSS- مطالعات سرولووژیک رفتاری).
 • ارتقای کمی و کیفی خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبت های اولیه
 • ارتقای مهارت­های فرزند پروری والدین گروه سنی 12-17 سال در راستای کاهش اختلالات مصرف مواد
 • دستیابی به اهداف برنامه های کشوری کاهش آسیب‌های اجتماعی- منطبق بر طرح تقسیم کار ملی- مواردی‌که وزارت بهداشت به عنوان دستگاه اصلی تعیین شده است.

 

ساختار اجرایی مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 

 

آشنایی با پرسنل مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings