معرفی حوزه پیشگیری و کنترل سوء مصرف مواد

 

 

خدمات پیشگیری و کنترل سوء مصرف مواد با هدف ارتقای سواد سلامت و توانمند سازی جامعه در راستای تقویت سبک زندگی سالم در سه برنامه به شرح ذیل ارائه می گردد .

  1. برنامه کاهش آسیب مصرف مواد : از طریق زیرساخت مراکز گذری کاهش آسیب
  2. برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف مواد در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی
  3.  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری (ﻧﻮﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ)

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی معرفی حوزه پیشگیری و کنترل سوء مصرف مواد:

 

هدف اصلی:

  • ارتقای سواد سلامت و توانمند سازی جامعه در راستای تقویت سبک زندگی سالم

اهداف اختصاصی:

  • افزایش پوشش خدمات کاهش آسیب و درمان در میان افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می­کنند
  • کاهش میزان شیوع ویروس اچ آی وی در میان افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف می­کنند (ملاک مطالعات کشوری BSS- مطالعات سرولووژیک رفتاری).
  • ارتقای کمی و کیفی خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام
    مراقبت های اولیه
  • ارتقای مهارت­های فرزند پروری والدین گروه سنی 12-17 سال در راستای کاهش اختلالات مصرف مواد
Template settings