معرفی حوزه سلامت روان

 

 

 

بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است، به شکلی که فرد بتواند از تفکر و توانایی های خود استفاده کند، در جامعه عملکرد داشته باشد و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد همچنین پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم کردن محیط روانی از نیازهای اولیه تامین بهداشت روانی محسوب می شود.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی "سلامت روان وضعیتی از رفاه است که در آن فرد توانایی‌های خود را درک می‌کند، می‌تواند با تنش‌های طبیعی زندگی مقابله کند، به طور موثر کار کند و قادر به کمک به جامعه خود باشد"

برنامه های این حوزه با هدف تامین، گسترش و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد فعالیت می نماید.

اهداف برنامه های سلامت روان شامل هدف کلی و اهداف اختصاصی است.

 

 

هدف کلی :

فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی برای همه مردم به ویژه گروههای محروم و آسیب پذیرکشور

 

اهداف اختصاصی :

1.  پیشگیری همه جانبه با محوریت پیشگیری اولیه

2.  افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان

3.  شناسایی زودرس و فعالبیماران روانی – عصبی

4.  کنترل، درمان و پیگیری مناسب و مستمر بیماران

5.  کاهش ضرر و زیان ناشی از بیماریهای روانی-عصبی 

6.  تغییر و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماری‌های روانی-عصبی

Template settings