بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان سازمان  : مدیریت شبکه وارتقای سلامت

5- واحدسازمانی: گروه  گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

 

شرح وظایف مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • مشارکت با مدیر گسترش شبکه و ارتقا سلامت در جهت تایید و ابلاغ آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • مشارکت با مدیر گسترش شبکه و ارتقا سلامت در جهت اصلاح، تایید، نظارت و مشارکت در تامین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • تهیه برنامه عملیاتی سطح اول نظام شبکه بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • نظارت و تایید نتایج حاصله از داده پردازی اطلاعات و ارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویا سازی و ارتقا سیستم با هدف اعتلای سطح فنی و علمی فردی و گروهی
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش در جهت حل مشکلات
 • تایید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسوول ذیربط
 • نظارت و تایید اولویت ها، اهداف و استراتژی های تعیین شده
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تایید نهایی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 • تایید گزارشات نهایی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • نظارت بر حسن برگزاری سمینار، کارگاه ها و برنامه های مربوط به گروه گسترش
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت بر امور روستایی شبکه ها درخصوص استقرار و استمرار ارائه خدمات به روستاییان و شهرهای زیر 20هزار نفر
 • شرکت در جلسات کمیته راهبردی، کمیته اجرایی و ... پزشک خانواده
 • استقرار سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر
 • نظارت بر توزیع متخصصین پزشک خانواده، پزشک و ماماهای جذب شده
 • مدیریت و نظارت بر اجرای چارت تشکیلاتی مصوب در بازنگری های طرح گسترش پزشک خانواده روستایی
 • انجام پیگیری ها هماهنگی های لازم با وزارت متبوع و سازمان بیمه خدمات درمانی درخصوص اختصاص و دریافت اعتبارات پزشک خانواده روستایی
 • جمع آوری اطلاعات و توزیع اعتبارات بیمه روستایی در بین شبکه ها
 • پیگیری واجرای پایلوت برنامه دوستدار ایمنی گیرنده خدمت
 • هماهنگی و اجرای برنامه آموزش و بازآموزی تیم سلامت
 • اجرای بازنگری و تایید طرح های توسعه و گسترش خدمات (اعم از بخش دولتی و خصوصی) و پیگیری مراتب
 • تهیه، تدوین و منطبق سازی قراردادهای فنی شبکه ها و مراکز تابعه با مقررات جاری و هماهنگی های لازم با امور حقوقی، قراردادها و ... دانشگاه در این خصوص
 • نظارت و اعطای مجوز به قراردادهای فنی شبکه ها و مراکز و به همراه متن قرارداد
 • هماهنگی با وزارت متبوع و دریافت آخرین دستورالعمل ها و ... و اجرا در مراکز و شبکه ها
 • پیگیری اعتبارات لازم استقرار و جمع آوری اطلاعات قراردادها و تعهدات شبکه ها و مراکز در این خصوص و براورد ماهانه و سالانه و توزیع اعتبارات دریافتی سیستم پزشک خانواده بین شبکه ها و مراکز از طریق معاونت محترم توسعه دانشگاه
 • استقرار سیستم پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در شهرهای بالای 20 هزار نفر و کلانشهرها
 • مدیریت و نظارت و انجام هرگونه تغییرات ساختاری در اجرای چارت تشکیلاتی مصوب با هماهنگی با وزارت متبوع تا اجرای نهایی
 • پیگیری و اصلاح چارت تشکیلاتی شبکه ها و مراکز در مواقع لزوم
 • اصلاح، تایید، نظارت و مشارکت در تامین فضای فیزیکی مورد نیاز برای واحدهای تابعه
 • نظارت و تایید مکان یابی، هماهنگی در اجرای پروژه های عمرانی بهداشتی درمانی تابعه طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود و با همکاری دفتر محترم فنی و مهندسی دانشگاه
 • مدیریت و براورد نیازهای عمرانی و ساختار فیزیکی حوزه تحت پوشش در مشارکت با ایشان و اعلام این نیازها در قالب فرم های مربوطه به وزارت متبوع، دانشگاه، استانداری، فرمانداری ها، مجمع خیرین سلامت و ... جهت تامین منابع مالی مورد نیاز
 • همکاری با واحد بودجه دانشگاه درجهت جذب و تخصیص اعتبارات استانی، ملی و ... برای احداث پروژه های عمرانی
 • بررسی و اعلام نظر درخصوص زمین های معرفی شده از سوی شبکه ها و مراکز جهت اجرای پروژه های عمرانی
 • همکاری با دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه جهت طراحی و اصلاح نقشه های کاربردی برای احداث واحدهای بهداشتی
 • اولویت بندی اجرای پروژه های عمرانی در سطح مراکز و شبکه های بهداشت و درمان
 • تهیه جداول گانت برنامه ریزی برای مدیریت روند اجرای پروژه های عمرانی و تهیه گزارش های مصور از روند اجرای آن ها
 • اعلام نظر درخصوص درخواست های دریافتی از شهرداری ها و دهیاری ها بمنظور تغییر کاربری زمین های دارای کاربری بهداشتی
 • براورد نیازهای تعمیراتی واحدهای ارائه خدمت در سطح شبکه ها و مراکز بهداشت و نظارت بر اجرای فرایند بهبود استاندارد و تهیه گزارش های دوره ای
 • اولویت بندی و برنامه ریزی بمنظور تامین منابع لازم جهت تامین نیازهای تعمیراتی مورد نظر
 • تهیه و بروز رسانی شناسنامه ملکی واحدهای تحت پوشش
 • ابلاغ تعرفه های بروز رسانی شده از سوی وزارت متبوع و مورد تایید گروه های تخصصی به شبکه ها و مراکز
 • اعمال تغییرات مورد نظر گروه های تخصصی بر حسب تغییرات ایجاد شده در فرایندها و فعالیت ها
 • پشتیبانی کلیه امور مرتبط با شبکه ها و مراکز
 • اصلاح، تایید، نظارت و مشارکت در تامین، توزیع و نحوه استفاده از منابع نیروی انسانی و پایش آن ها
 • تامین و توزیع مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • هماهنگی با معاونت توسعه جهت اخذ مجوز لازم در سامانه رشد جهت بکارگیری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • جذب نیروهای متقاضی انتقال بر اساس اولویت بندی در شبکه ها و مراکز
             

 

Template settings