بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد  سازمانی  : مدیریت  سلامت محیط  وکار گروه سلامت محیط

 • برنامه نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام تعطیل و غیرتعطیل / ساعات اداری و غیر اداری (فعالیت های روتین و طرح تشدید)
 • بهداشت محیط کارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی
 • بهداشت مواد غذائی و بهداشت وسایل نقلیه حامل مواد غذایی (خودرو مواد غذایی)
 • بهداشت محیط  مشاغل خانگی
 • بهداشت محیط ایام ملی و مذهبی خاص نظیر اعیاد قربان و فطر ، نوروز، بزرگداشت مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)، ماه مبارک رمضان ، انتخابات و ...
 • نظارت و پایش مدیریت پسماند ها اعم از عادی، ویژه ، صنعتی و پزشکی
 • تدوین اسناد و شرکت در کمیسیون ماده 11 تعزیرات و ارجاع پرونده ها به تعزیرات
 • نظارت  بر برنامه شهر و روستای سالم با رویکرد CBI و BDN  و برنامه بهسازی محیط روستا و آموزش بهداشت محیط
 • مشارکت در اعتباربخشی ملی بیمارستان ها (حوزه بهداشت محیط)
 • نظارت بر بیمارستان ها، مراکز و موسسات بهداشتی درمانی و پرتوی و پاسخ گویی به استعلام ها و شکایات مرتبط
 • کنترل و نظارت بر کنترل کیفی آب شرب در مناطق شهر و روستایی شامل ( سنجش کلر آزاد باقیمانده ، کنترل میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی ) کنترل و نظارت بر ثبت صحیح و به موقع داده ها
 • کنترل و نظارت بر بهداشت استخرهای شنا ، شامل بازرسی و کنترل کیفی آب استخرهای شنا  و مراکز تفریحات آبی
 • عضویت و شرکت در برنامه ایمنی آب استان تهران و نظارت بر اجرای صحیح برنامه فوق در مراکز و شبکه های تابعه
 • نظارت بر روند ثبت و گردش اطلاعات و داده های بهداشت محیط و انعکاس در سامانه های مرتبط
 • مشارکت در برنامه ایمنی فاضلاب استان تهران
 • نظارت بر اجرای برنامه بهداشت فاضلاب در شهرها و روستاها
 • رسیدگی و پاسخگویی استعلام های وارده درسامانه ملی صدور پروانه های معاونت درمان
 • نظارت و پایش وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ها
 • مشارکت در کنترل و پیشگیری از عفونت در مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها و مراکز بهداشت تابعه
 • هماهنگی و همکاری با معاونت محترم درمان در بررسی نقشه های موسسات دندانپزشکی و افزایش بخش های بیمارستان ها
 • برنامه ریزی، اجرا، آموزش، مستندسازی نظارت و پایش و رسیدگی به استعلام ها و شکایات در امور پرتوپزشکی از جنبه های بهداشت و حفاظت دربرابر اشعه
 • برنامه ریزی، اجرا، آموزش، مستندسازی نظارت و پایش و رسیدگی به استعلام ها و شکایات در امور غیرپرتوپزشکی شامل امواج و پرتوهای غیریونساز و یونساز
 • اقدامات بهداشت محیط در بلایا ، شرایط اضطرار و پدافند غیرعامل
 • مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان ها و همه گیری های ناشی از آب، غذا و بیماری های مشترک بین انسان ودام و بهداشت محیط بیماری های نوپدید و بازپدید
 • عضویت در کارگروه های مرتبط با عوامل محیطی مؤثر بر سلامت و شرکت در جلسات و کمیته ها در سطوح مختلف از جمله ایمنی آب، کمیته فنی، کارگروه فنی عمرانی ، کمیته های استانی و شهرستانی پسماند، پرتوها و ...
 • نظارت بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه  استعمال دخانیات و بهداشت محیط قهوه خانه ها و مراکز عرضه مواددخانی
 • رسیدگی به شکایات بهداشتی (سامانه 190 و...)
 • صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آموزشگاه های بهداشت اصناف
 • صدور مجوز  فعالیت و نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات سلامت
 • صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت های مدیریت پسماند
 • صدور مجوز و نظارت بر شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
 • عضویت در کارگروه کشوری مبارزه با ناقلین و رتبه بندی شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
 • نظارت بر برنامه کنترل جمعیت حیوانات ناقل( سگ های بلاصاحب ، موش و حشرات – پشه آئدس)
 • نظارت بر تجهیزات، انبار سموم و مواد گندزدا و مدیریت اقلام در تامین، تخصیص، انبارداری ، توزیع و مصرف
 • تدوین برنامه عملیاتی مبارزه با ناقلین در سطح معاونت بهداشت و مراکز و شبکه های تابعه
 • برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل تیم های عملیاتی مبارزه با حشرات و جوندگان و همکاری با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها 
 • گزینش نیروها ی طرحی، خرید خدمت و انتقالی بهداشت محیط  از طریق فراخوان و انجام مصاحبه تخصصی نیروهای بهداشت محیط متقاضی در محدوده دانشگاه ایران.
 • نظارت بر فرآیند صدور کارت بهداشت، هماهنگ کننده با دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات سلامت
 • تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک ، عملیاتی و EOP  گروه بهداشت محیط
 • دریافت، جمع بندی و استخراج آمار درآمدهای ناشی از صدور کارت بهداشت،صلاحیت های بهداشتی و مجوزهای صادره
 • نظارت بر بخش سلامت ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه های مشمول ارجاعی و نیز نظارت بر اجرای استانداردهای پیوست سلامت در طرح ها و پروژه های مشمول
 • پایش آلاینده های آب، خاک، هوا با بهره مندی از تجهیزات موجود و آزمایشگاهی
 • مشارکت در سیستم های کنترل آلودگی هوا و مداخله در کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته
 • کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح توزیع و عرضه
 • نظارت بر فرآیندهای کاری بهداشت محیط  مراکز و واحدهای تابعه
 • نیاز سنجی آموزشی ، تدریس و برنامه ریزی  اجرای آن در معاونت بهداشت و شبکه ها
 • همکاری و مشارکت در برنامه ریزی آموزشی دانشجویان ، دانش پژوهان و کارورزان حوزه بهداشت محیط
 • عضویت در کمیته HSR معاونت بهداشت ، تحلیل و ارائه مشاوره به پروژه های مرتبط با بهداشت محیط
 • بررسی ، نظارت و جمع بندی آمارها و گزارش های فنی و تخصصی مرتبط و ارسال آن به مراجع ذیصلاح
 • اقدام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات بهداشت محیط
 • شناسایی و اولویت بندی مشکلات بهداشت محیط و ارایه راه حل
 • تلاش برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی ، نهادها و انجمن های مردم نهاد در رفع مشکلات بهداشت محیط
 • برنامه ریزی و نظارت بر آزمایشگاه تخصصی سلامت محیط و کار
 • برنامه ریزی و نظارت در برنامه مبارز با استعمال دخانیات
 • انجام اقدامات ویژه پیشگیری و مبارزه با بیماری کووید 19 شامل انجام اقدامات نظارتی محیطی بر مراکز و اماکن ،بر اساس پروتکل های بهداشتی مصوب وزارتی ؛ مدیریت حمل اجساد ، واکسیناسیون ، گندزدائی  ، دریافت ، جمع بندی ،تحلیل و ارسال آمارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه  به مراجع ذیصلاح از جمله استانداری و مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع .
           

 

Template settings