بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد  سازمانی  : مدیریت  سلامت محیط  وکار گروه سلامت محیط

 • برنامه نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ایام تعطیل و غیرتعطیل / ساعات اداری و غیر اداری (فعالیت های روتین و طرح تشدید)
 • بهداشت محیط کارگاه ها و کارخانجات مواد غذایی
 • بهداشت مواد غذائی و بهداشت وسایل نقلیه حامل مواد غذایی (خودرو مواد غذایی)
 • بهداشت محیط  مشاغل خانگی
 • بهداشت محیط ایام ملی و مذهبی خاص نظیر اعیاد قربان و فطر ، نوروز، بزرگداشت مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)، ماه مبارک رمضان ، انتخابات و ...
 • نظارت و پایش مدیریت پسماند ها اعم از عادی، ویژه ، صنعتی و پزشکی
 • تدوین اسناد و شرکت در کمیسیون ماده 11 تعزیرات و ارجاع پرونده ها به تعزیرات
 • نظارت  بر برنامه شهر و روستای سالم با رویکرد CBI و BDN  و برنامه بهسازی محیط روستا و آموزش بهداشت محیط
 • مشارکت در اعتباربخشی ملی بیمارستان ها (حوزه بهداشت محیط)
 • نظارت بر بیمارستان ها، مراکز و موسسات بهداشتی درمانی و پرتوی و پاسخ گویی به استعلام ها و شکایات مرتبط
 • کنترل و نظارت بر کنترل کیفی آب شرب در مناطق شهر و روستایی شامل ( سنجش کلر آزاد باقیمانده ، کنترل میکروبی ، شیمیایی و فیزیکی ) کنترل و نظارت بر ثبت صحیح و به موقع داده ها
 • کنترل و نظارت بر بهداشت استخرهای شنا ، شامل بازرسی و کنترل کیفی آب استخرهای شنا  و مراکز تفریحات آبی
 • عضویت و شرکت در برنامه ایمنی آب استان تهران و نظارت بر اجرای صحیح برنامه فوق در مراکز و شبکه های تابعه
 • نظارت بر روند ثبت و گردش اطلاعات و داده های بهداشت محیط و انعکاس در سامانه های مرتبط
 • مشارکت در برنامه ایمنی فاضلاب استان تهران
 • نظارت بر اجرای برنامه بهداشت فاضلاب در شهرها و روستاها
 • رسیدگی و پاسخگویی استعلام های وارده درسامانه ملی صدور پروانه های معاونت درمان
 • نظارت و پایش وضعیت بهداشت محیط بیمارستان ها
 • مشارکت در کنترل و پیشگیری از عفونت در مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها و مراکز بهداشت تابعه
 • هماهنگی و همکاری با معاونت محترم درمان در بررسی نقشه های موسسات دندانپزشکی و افزایش بخش های بیمارستان ها
 • برنامه ریزی، اجرا، آموزش، مستندسازی نظارت و پایش و رسیدگی به استعلام ها و شکایات در امور پرتوپزشکی از جنبه های بهداشت و حفاظت دربرابر اشعه
 • برنامه ریزی، اجرا، آموزش، مستندسازی نظارت و پایش و رسیدگی به استعلام ها و شکایات در امور غیرپرتوپزشکی شامل امواج و پرتوهای غیریونساز و یونساز
 • اقدامات بهداشت محیط در بلایا ، شرایط اضطرار و پدافند غیرعامل
 • مشارکت در شناسایی و کنترل طغیان ها و همه گیری های ناشی از آب، غذا و بیماری های مشترک بین انسان ودام و بهداشت محیط بیماری های نوپدید و بازپدید
 • عضویت در کارگروه های مرتبط با عوامل محیطی مؤثر بر سلامت و شرکت در جلسات و کمیته ها در سطوح مختلف از جمله ایمنی آب، کمیته فنی، کارگروه فنی عمرانی ، کمیته های استانی و شهرستانی پسماند، پرتوها و ...
 • نظارت بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه  استعمال دخانیات و بهداشت محیط قهوه خانه ها و مراکز عرضه مواددخانی
 • رسیدگی به شکایات بهداشتی (سامانه 190 و...)
 • صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آموزشگاه های بهداشت اصناف
 • صدور مجوز  فعالیت و نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات سلامت
 • صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت های مدیریت پسماند
 • صدور مجوز و نظارت بر شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
 • عضویت در کارگروه کشوری مبارزه با ناقلین و رتبه بندی شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
 • نظارت بر برنامه کنترل جمعیت حیوانات ناقل( سگ های بلاصاحب ، موش و حشرات – پشه آئدس)
 • نظارت بر تجهیزات، انبار سموم و مواد گندزدا و مدیریت اقلام در تامین، تخصیص، انبارداری ، توزیع و مصرف
 • تدوین برنامه عملیاتی مبارزه با ناقلین در سطح معاونت بهداشت و مراکز و شبکه های تابعه
 • برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل تیم های عملیاتی مبارزه با حشرات و جوندگان و همکاری با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها 
 • گزینش نیروها ی طرحی، خرید خدمت و انتقالی بهداشت محیط  از طریق فراخوان و انجام مصاحبه تخصصی نیروهای بهداشت محیط متقاضی در محدوده دانشگاه ایران.
 • نظارت بر فرآیند صدور کارت بهداشت، هماهنگ کننده با دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات سلامت
 • تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک ، عملیاتی و EOP  گروه بهداشت محیط
 • دریافت، جمع بندی و استخراج آمار درآمدهای ناشی از صدور کارت بهداشت،صلاحیت های بهداشتی و مجوزهای صادره
 • نظارت بر بخش سلامت ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه های مشمول ارجاعی و نیز نظارت بر اجرای استانداردهای پیوست سلامت در طرح ها و پروژه های مشمول
 • پایش آلاینده های آب، خاک، هوا با بهره مندی از تجهیزات موجود و آزمایشگاهی
 • مشارکت در سیستم های کنترل آلودگی هوا و مداخله در کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته
 • کنترل و نظارت بهداشتی بر کیفیت مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح توزیع و عرضه
 • نظارت بر فرآیندهای کاری بهداشت محیط  مراکز و واحدهای تابعه
 • نیاز سنجی آموزشی ، تدریس و برنامه ریزی  اجرای آن در معاونت بهداشت و شبکه ها
 • همکاری و مشارکت در برنامه ریزی آموزشی دانشجویان ، دانش پژوهان و کارورزان حوزه بهداشت محیط
 • عضویت در کمیته HSR معاونت بهداشت ، تحلیل و ارائه مشاوره به پروژه های مرتبط با بهداشت محیط
 • بررسی ، نظارت و جمع بندی آمارها و گزارش های فنی و تخصصی مرتبط و ارسال آن به مراجع ذیصلاح
 • اقدام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات بهداشت محیط
 • شناسایی و اولویت بندی مشکلات بهداشت محیط و ارایه راه حل
 • تلاش برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی ، نهادها و انجمن های مردم نهاد در رفع مشکلات بهداشت محیط
 • برنامه ریزی و نظارت بر آزمایشگاه تخصصی سلامت محیط و کار
 • برنامه ریزی و نظارت در برنامه مبارز با استعمال دخانیات
 • انجام اقدامات ویژه پیشگیری و مبارزه با بیماری کووید 19 شامل انجام اقدامات نظارتی محیطی بر مراکز و اماکن ،بر اساس پروتکل های بهداشتی مصوب وزارتی ؛ مدیریت حمل اجساد ، واکسیناسیون ، گندزدائی  ، دریافت ، جمع بندی ،تحلیل و ارسال آمارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه  به مراجع ذیصلاح از جمله استانداری و مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع .

مسئولین مربوطه

نام  و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تاریخ

امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر طباطبایی

 

 

 

معاون بهداشتی

 

 

تأئید کننده وظایف

دکتر طباطبایی

 

معاون بهداشتی

 

 

 

 

 

تصویب کننده وظایف

 

 

 

 

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 

 

           

 

Template settings