برنامه پیشگیری از خودکشی

خودکشی یک پدیده پیچیده زیستی روانی اجتماعی است و عوامل تنش آفرین در زندگی  مثل مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، ناامیدی اجتماعی، ناپایداری شغلی می توانند باعث ایجاد خلق افسرده و افکار خودکشی شوند. در سبب شناسی خودکشی، اختلالات روانپزشکی مثل افسردگی اساسی در صدر علل قرار دارند و در رده های بعدی، اختلالات مرتبط با مصرف مواد، اختلالات شخصیت، و یا دوره های افسردگی شدید اختلال دوقطبی قرار دارند.

 

اهداف برنامه پیشگیری از خودکشی :

  • کاهش میزان اقدام به خودکشی در کشور
  • کاهش میزان فوت ناشی از اقدام به خودکشی در کشور

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه  پیشگیری از خودکشی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی 
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه  پیشگیری ازخودکشی   بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings