برنامه ی گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث

انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه و انسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی، و پرسنل بهداشتی و درمانی و عامه مردم گردد.

 

اهداف  برنامه ی گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث:

هدف کلی :

 کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت.

 

اهداف اختصاصی :

-مدیریت کاهش خطردر حوادث و بلایا در حوزه بهداشت عمومی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه ی گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 


 

درباره ی برنامه ی گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings