برنامه کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مطابق با آئین نامه “ ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی ” مصوب هیئت وزیران و آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 بهداشت محیط درخصوص ممنوعیت عرضه و استعمال دخانیات در اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مشمول قانون مذکور موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین، خدمات کنترل مصرف دخانیات ارائه نماید.

 

 

اهداف  برنامه کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات:

 

- نظارت بر اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه  استعمال دخانیات و بهداشت محیط قهوه خانه ها ،دکه ها و مراکز عرضه مواددخانی

 

 

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 قوانین و اسناد بالادستی awt image
2 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
2 خط مشی دانشگاه بدون دخانیات awt image
Template settings