برنامه کنترل فشار خون بالا

 

 

برای اینکه فشارخون در شریان های بدن جاری شود و مواد غذایی را به اعضای مختلف بدن برساند نیاز به نیرویی داردکه خون را به گردش درآورد. این نیرو فشارخون نامیده می شود و عامل این فشار، انقباض و انبساط و مولد آن قلب است. فشارخون بالا در نتیجه افزایش بیش از حد طبیعی جریان خون بر دیواره شریان ها ایجاد می شود. اگر فشارخون به طور دایمی بالاتر از حد طبیعی باشد، به آن فشارخون بالا می گویند.

طبقه بندی فشارخون: در این طبقه بندی آستانه فشارخون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و بیماری های همراه برای افراد بزرگسال 18 سال و بالاتر تعیین شده است.

فشارخون طبیعی: در یک فرد سالم در حال استراحت فشارخون کمتر از 80/120 میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول کمتر از 120 و دیاستول کمتر از 80 میلی متر جیوه است.

پیش فشارخون بالا : یعنی فشارخون سیستول بین 120 تا 139 و یا فشار دیاستول بین 80 تا 89 میلی متر جیوه است. منظور مقدار فشارخونی است که مابین مقدار طبیعی و مقدار فشارخون بالا است.

فشارخون بالای مرحله ی یک: یعنی فشارخون سیستول بین 140 تا 159 و یا فشار دیاستول بین 90 تا 99 میلی متر جیوه است. اگر فقط فشارسیستول یا فقط دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله ی یک محسوب می شود.

فشارخون بالای مرحله ی دو: یعنی فشارخون سیستول 160 میلی متر جیوه و بالاتر و یا فشار دیاستول 100 میلی متر جیوه و بالاتر است. اگر فقط فشارسیستول یا فقط دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله ی دو محسوب می شود.

عوامل خطر ساز بیماری فشارخون بالا: سابقه خانوادگی، سن و جنس، مصرف نمک، میزان چربی خون، مصرف الکل، مصرف دخانیات، چاقی و دیابت.

علایم بالینی: فشارخون اولیه سال ها بدون علامت است و معمولا زمانی علامت دار می شود که بر اندام ها های حیاتی مانند مغز، چشم، کلیه و قلب تاثیر گذاشته و به آن ها آسیب رسانده باشد.

 

هدف اصلی:

-پیشگیری و کنترل فشارخون

 

اهداف اختصاصی:

الف : پیشگیری از ابتلا به فشارخون بالا و شناسایی افراد در معرض خطر از طریق اجرای برنامه خطر سنجی و برنامه های آموزش خود مراقبتی و تغییر شیوه زندگی

ب: شناسایی بیماران مبتلا به فشارخون از طریق اجرای برنامه خطر سنجی و بسته خدمات ارائه شده به گروه سنی میانسالان و سالمندان ارائه شده توسط کلیه مراقبین سلامت واحد های جامع سلامت

ج: درمان مناسب و پیشگیری از عوارض بیماری از طریق ویزیت های دوره ای و منظم و ارجاع به سطوح بالاتر ارائه شده توسط پزشکان مراکز جامع سلامت.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه کنترل فشار خون بالا  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه کنترل فشار خون بالا بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه کنترل فشار خون بالا awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت کنترل فشار خون بالا awt image
 
Template settings