برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی-عضلانی
 
بیماریهای عضلانی اسکلتی یکی از عمده ترین مشکلات سلامتی در دنیا هستند. در این گروه از بیماریها براساس شیوع و بار ناشی از آن، بیماریهای پوکی استخوان، کمردرد، استئوآرتروز و بیماری های دیسترفی عضلانی بیشتر مطرح می باشند. ایران در شیوع شکایات روماتیسمی بالاترین رقم در منطقه آسیا را داشته و حدود ۷۰% زنان و ۵۰% مردان بالای ۵۰ سال نیز به نوعی دچار استئوپروز یا استئوپنی هستند. با توجه به اینکه در سال های اخیر، مداخله در هر سه سطح پیشگیری (اولیه، ثانویه و ثالثیه) بیماری های غیرواگیر جزو اولویت های نظام سلامت قرار گرفته؛ کاهش شیوع پوکی استخوان، کمردرد و آرتروز در جمعیت به میزان حداقل ۱۰% سال پایه تا پایان برنامه یکی از وظایف مرتبط با حوزه مدیریت بیماریهای غیر واگیر تعیین شده است.
در همین راستا لزوم برنامه ریزی در خصوص مدیریت بیماریهای عضلانی اسکلتی از سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از اولویت های برنامه ریزی مدیریت بیماریهای غیرواگیر تعیین شده است. هم اکنون مدیریت بیماریهای عضلانی اسکلتی با ۳ گروه بیماری هدف شامل "پوکی استخوان و اختلالات متابولیک وابسته" ، "کمردرد و آرتروز" و "دیستروفی های عضلانی" شروع شده است که برنامه مدیریت بیماری پوکی استخوان و اختلالات متابولیک وابسته در مرحله اجرای آزمایشی و نهایی سازی طرح "پیشگیری و درمان بیماری پوکی استخوان" است و سایر گروه های بیماری های هدف در مرحله مطالعه و جمع آوری داده ها هستند.

هدف کلی:

- کاهش خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان در زنان 50 ساله و بالاتر از طریق شناسائی و درمان افراد در معرض خطر

 

اهداف اختصاصی:

-افزایش شناسائی افراد مبتلا به پوکی استخوان

-افزایش شروع درمان بیماران مبتلا به پوکی استخوان با استفاده از گایدلاین کشوری تشخیص و درمان پوکی استخوان

- افزایش پیگیری و تمکین به درمان در افراد تحت درمان پوکی استخوان

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی-عضلانی  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها بارگزاری پس از اجرا 

 

درباره ی برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی-عضلانی بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی-عضلانی awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی-عضلانی بارگزاری پس از اجرا  
3 معرفی ابزار فرکس awt image

 

Template settings