برنامه پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان ( ایران اکو)

امروزه مشکل اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان در جهان و بالتبع آن در کشور ایران، به صورت یک مشکل همگانی درآمده و به سرعت رو به افزایش است. از پیامدهای نامطلوب چاقی، می توان افزایش خطر دیابت نوع دو، اختلالات چربی خون، کبد چرب، پرفشاری خون، آسم، مشکلات تنفسی و بیماریهای قلبی – عروقی را نام برد.

در ایران مهم ترین علت مرگ و میر، بیماریهای غیر واگیر از جمله: بیماریهای قلبی – عروقی، دیابت، انواع سرطان ها، چاقی و  بیماریهای مزمن تنفسی است که بر اساس مطالعات هزینه فایده، مهمترین مداخله برای کاهش شیوع این بیماریها، پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی می باشد. اضافه وزن و چاقی، یکی از مشکلات جدی نظام سلامت کشور به شمار می رود. علاوه بر این، چاقی کودکان تأثیر منفی بر روی رشد و تکامل کودکان، رفتارهای روانشناختی، ظرفیت شناختی و هوش کودکان دارد. در کشور ما نیز، توقف روند چاقی و دیابت از اهداف راهبردی در سند ملی تغذیه و امنیت غذایی و سند ملی بیماریهای غیر واگیر تا سال 1404 در نظر گرفته شده است. با توجه به  روند افزایشی اضافه وزن و چاقی در کودکان کشور، برنامه ملی پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکانی ایرانی ( ایران اکو) یکی از اولویتهای نظام سلامت کشور است که برای رسیدن به اهداف آن، نیاز به همسو تر شدن برنامه های بخشهای ذی ربط، افزایش تلاش برای تقویت همکاری های بین بخشی و حمایت طلبی است.

بر اساس نتایج بررسی ملی تعیین وضعیت تن سنجی، شاخص های تغذیه ای، رشد، تکامل و برخی نشانگرهای ارزشیابی خدمات نظام بهداشتی در سال 1396، حدود 14% کودکان زیر پنج سال کشور مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستند.

بر اساس نتایج پیمایش ملی "کاسپین پنج" در سال 1394، حدود 20% دانش آموزان 7 تا 18 سال دچار اضافه وزن و چاقی هستند و چاقی شکمی در 21% این گروه سنی وجود دارد.

 

اهداف برنامه پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان ( ایران اکو):

 

هدف کلی:

  • تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی

 

اهداف اختصاصی:

  • توقف شتاب فزاینده اضافه وزن و چاقی در کلیه گروه های سنی بر اساس وضعیت موجود تا پایان سال 1404


 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان ( ایران اکو) 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

درباره ی برنامه پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان ( ایران اکو) بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری و مراقبت تغذیه ای در اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان (ایران اکو) awt image
Template settings