برنامه نیازسنجی سلامت جامعه

 

اکثر اوقات مجریان بدون شناخت کافی از نیازها و مشکلات مردم برنامه‌هائی را برای آنها تدارک دیده و به شکل دستوری و آمرانه اجرا می‌کنند.در نتیجه برنامه ها موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند.

از طرف دیگر محدودیت منابع همواره لزوم پرداختن به اولویتها را یادآور می شود. به عبارت دیگر بدست آوردن اولویتها موجب بهره‌وری بیشتر از منابع و ارتقاء اثرات مداخله به دلیل جذب بیشترین مخاطب و افزایش استقبال آنها جهت مشارکت درانجام مداخله با هدف حل یا کاهش مشکل می‌گردد.

نیازسنجی بهداشتی نیز روشی است که در آن مسائل ومشکلات بهداشتی مردم بطور واقعی و از نزدیک بررسی و شناسائی شده واین مسائل برطبق معیارهائی که منجر به ارتقاء بهره وری شوند اولویت بندی شده و جهت اجرا انتخاب می‌شوند.

نیازسنجی در ارتباط با خدمات اجتماعی و بهداشت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. زیرا در این حوزه ها، نیاز به عنوان یک اصل زیربنایی که روشنگر نوع خدمات مورد نظر و جمعیتی که باید آن خدمات را دریافت کنند، مورد پذیرش است. با تشخیص نیازها قبل از انتخاب هر نوع راه حل، می توان بر میزان کارایی و اثربخشی برنامه ها در سیستم بهداشت و درمان افزود.

 

اهداف  برنامه نیازسنجی سلامت جامعه:

  • برنامه ریزی و ارائه موثرترین مراقبت به کسانی که بیشترین نیاز را دارند.
  •  اصول برابری و عدالت اجتماعی را در عمل به کار گیرند.
  •  اطمینان حاصل کنید که منابع کمیاب در جایی تخصیص داده می شوند که بتوانند حداکثر سود را برای سلامتی داشته باشند
  •   همکاری با جامعه، سایر متخصصان و آژانس ها برای تعیین اینکه کدام یک از مسائل بهداشتی بیشترین نگرانی را ایجاد می کند تا مداخلاتی برای رسیدگی به آن مسائل برنامه ریزی شود.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه نیازسنجی سلامت جامعه 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

Template settings