برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر از سال 1383 با اجرای اولین دور از بررسی های خود و با مشارکت و تعامل کلیه دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور آغاز به کار نموده است. این نظام از طریق بررسی های متوالی به گردآوری، پردازش و تحلیل داده های مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر پرداخته و سپس براساس راهبردها به انتشار اطلاعات مربوطه برای تاثیرگذاری بر سیاست ها و برنامه های کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر می‌پردازد.

پیمایش ملی عوامل خطر عوامل خطر غیرواگیر در سال 1395 هفتمین دور برگزاری طرح در کشور انجام شد. این دوره از برسیهای نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سال 1395، به صورت کشوری بود و روش نمونه گیری به گونه‌ای بود که برآوردهای کارا و موثر از میزانهای شیوع عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر به تفکیک گروههای سنی و جنسی در سطح کشور ارائه نماید. 
جامعه هدف شامل کلیه افراد 18 سال و بیشتر ساکن ایران می‌باشد.

 

هدف اصلی:

بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در گروه هدف

 

اهداف اختصاصی:

- تعیین شیوع عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماری های غیرواگیر در ایران (شامل مصرف دخانیات، تغذیه ناسالم، کم تحرکی بدنی، فشارخون یالا، اضافه وزن و چاقی، قند خون بالا و چربی های خون بالا) به تفکیک   گروه های سنی و جنسی.

-تعیین روند عوامل خطر اصلی قابل مداخله بیماری های غیرواگیر در ایران به تفکیک گروههای سنی و جنسی در صورت اجرای سالانه برنامه.

 


 
 
 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه  نظام بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر awt image
۲ نتایج برنامه نظام بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1400 awt image
Template settings