برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری (نوجوان سالم من)

همه والدین خواهان بزرگ کردن فرزندانی تندرست و نیک رفتار هستند. با گذر از کودکی به نوجوانی دغدغه‌های والدین در مورد رفتار فرزندان دو چندان شده و بیش از پیش به نگرانى بدل مى‌شود.  مادران و پدران در جستجوى راهکارهایى بر مى‌آیند که نوجوانان را به سلامت از مخاطرات این دوران گذر دهند. پژوهش‌هاى بسیارى نشان داده است خانواده به دلایل متعدد مهمترین محیط براى پیشگیرى از مشکلات رفتاری از جمله سوءمصرف مواد است. والدین موثرترین افراد زندگى نوجوانان بوده و از ابتداى زندگى مهمترین الگوى رفتارى فرزندان محسوب می‌شوند. از دیگر سو مطالعات علمی به یقین نشان داده است بهترین زمان براى پیشگیرى اولیه از مصرف مواد کودکى و نوجوانى، یعنی سال‌هاى زندگى فرد در کنار والدین است. پژوهش‌هاى متعدد اثبات کرده است اگر پیشگیری از طریق خانواده باعث به تعویق افتادن اولین تجربه‌ی سیگار یا هر ماده دیگرى باشد یا به عبارت دیگر خانواده‌ها فرزندانشان را بدون تجربه مواد به هجده سالگی برسانند، شانس ایجاد مشکلات جدى سوء مصرف مواد و اعتیاد در سال‌هاى بعدى زندگى کاهش مى‌یابد. به همین دلایل است که اکثر برنامههای جدید پیشگیری دنیا مبتنی بر خانواده و والدین است، در واقع والدین می‌توانند به شیوههای متعددی به رشد مثبت نوجوان کمک کنند و آنها را از سوء مصرف مواد باز دارند.

 

 

اهداف برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری (نوجوان سالم من) :

  • ارتقای مهارت­های فرزند پروری والدین گروه سنی 12-17 سال در راستای کاهش اختلالات مصرف مواد

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری (نوجوان سالم من) 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی برنامه های اعتیاد
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
4 فرم ها

 

 درباره ی برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری (نوجوان سالم من) بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings