برنامه مهارت های زندگی

 

مهارت های زندگی توانائی های برای سازگاری و رفتار مثبت هستند که فرد را قادر می سازند بطور موثری با نیازها و تغییرات زندگی روزانه مواجهه شوند.

 

اهداف برنامه مهارت های زندگی :

  • پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری
  • توانمند سازی گروه های هدف برنامه

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مهارت های زندگی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی 
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی برنامه مهارت های زندگی بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings