برنامه مقابله با صدا

 

هدف از اجرای این برنامه تامین محیط کار سالم از طریق ساماندهی و بهینه سازی فعالیتهای بهداشت حرفه ای درزمینه شناسایی ، ارزشیابی و کنترل صدای زیان آور در محیط کاربه منظور حفاظت از شنوایی  کارگران می باشد

 • فعالیت ها ی برنامه حفاظت شنوایی  :

  • آموزش گروههای هدف (کارشناسان بهداشت حرفه ای بخش دولتی و خصوصی) (کارگران، کارفرمایان)
  • شناسایی کارگاهها/کارگران درمعرض صدای زیان آور
  • غربالگری صدا در کارگاههای کوچک تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
  • اندازه گیری صدا
  • پیگیری جهت انجام معاینات دوره ای و ادیومتری کارگران در معرض صدا
  • پیگیری جهت کنترل فنی مهندسی-مدیریتی یا تهیه وسایل حفاظت فردی  مرغوب  صدا در محل کار
  • اندازه گیری میزان صدا
  •    ثبت نتایج اندازه گیری

   

   گروه هدف در برنامه ها :

  • شاغلین کارگاه‌ها
  • کارفرمایان
  • کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز و صنایع و شرکتهای بهداشت حر فه ای

 

 

اهداف برنامه مقابله با صدا:

 

هدف کلی :

 • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت شاغلین از طریق بازرسی بهداشت حرفه‌ای در نظام شبکه بهداشت.

اهداف اختصاصی:

 • افزایش بازرسی از کارگاههای دارای آلودگی صدا
 • افزایش میزان پوشش معاینات شاغلین
 • آموزش شاغلین در معرض صدا
 •  افزایش بهسازی یک درصدی کارگاههای دارای صدا نسبت به سال قبل

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مقابله با صدا :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

 

 

 

 

 
Template settings