برنامه معاینات نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی و ابتدایی

 

به منظور سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی و پیشگیری از بروز بیماریها، کمک به بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی ،ارائه توصیههای بهداشتی، آموزشی و روانشناختی به کودکانی که از مشکلات جزیی رنج میبرند ، بررسی میزان شیوع اختلالات جسمانی و روانی کودکان که وارد مدرسه میشوند، بررسی آماری فراوانی کودکان با نیازهای ویژه در کشور معاینات دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه انجام می شود.

شناسایی اولیه کودکان مشکل دار بخصوص قبل از ورود به مدرسه ، از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا با انجام مداخله به موقع می توان از افت تحصیلی آینده کودک جلوگیری نموده و در صورت وجود مشکل سلامتی  نیز، با تشخیص به موقع،درمان و ارجاع مناسب، درجهت ارتقای سلامت این گروه سنی اقدام نمود.

 

اهداف برنامه معاینات نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی و ابتدایی:

 

گروه هدف : نوآموزان بدو ورود به  مقطع ابتدایی ونوآموزان پیش دبستانی

 

هدف کلی:

-پوشش همگانی خدمات سلامت با تاکید بر مراقبتهای اولیه

 

اهداف اختصاصی:

-مراقبت صد درصد نوآموزان بدو ورود به  مقطع ابتدایی ونوآموزان پیش دبستانی

-شناسایی اولیه نوآموزان مشکل دار

-ارجاع موارد مشکل دار به کلینیک ها ومراکز تخصصی

- اجرای مداخلات سلامت محور با توجه به نتایج حاصل از سنجش

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه معاینات نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی و ابتدایی  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه معاینات نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی و ابتدایی بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه معاینات نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی و ابتدایی awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه معاینات نوآموزان بدو ورود به پیش دبستانی و ابتدایی awt image

 

 
Template settings