برنامه معاینات دانش آموزان

 

اکثر نوجوانان17-5 سال کشور در حال تحصیل و کار ، در معرض مخاطرات جسمی و روانی و اجتماعی ویژه این سن می باشندکه تقویت رفتارهای سلامتی از این مخاطرات جلوگیری خواهد نمود.لذا ارتقاء سلامت این گروه از مهمترین مسایل پیش روی برنامه های سلامت می باشد.

تامین و حفظ و ارتقاء سلامت آنان برای سلامت خانواده و جامعه در حال و آینده اساسی است.

به این منظور بررسی سلامت جسمانی و بررسی اختلالات جسمانی و روانی دانش آموزان  و نوجوانان، می تواند در پیشگیری از بروز بیماریها، کمک به بهبود کیفی آموزش و کنترل بعضی از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی ،ارائه توصیههای بهداشتی، آموزشی و انجام مداخلات موثر و به موقع  موثر باشد.

 

اهداف برنامه معاینات دانش آموزان:

گروه هدف : دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی،هفتم ودهم متوسطه

 

هدف کلی:

- پوشش همگانی خدمات سلامت با تاکید بر مراقبتهای اولیه

 

اهداف اختصاصی:

-مراقبت از سلامت جمعیت گروه هدف  دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، هفتم ودهم متوسطه

-شناسایی اختلالات جسمی وروحی در نوجوانان تحت پوشش

-انجام مداخلات سلامت محور برای کنترل وپیشگیری از بیماریهای واگیر وغیر واگیر در نوجوانان تحت پوشش

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه معاینات دانش آموزان  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه معاینات دانش آموزان بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه معاینات دانش آموزان پایه های هدف awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه معاینات دانش آموزان awt image

 
Template settings