برنامه مشارکت اجتماعی سلامت

 

 ارتباطات خطر شامل طیف وسیعی از اقدامات ارتباطی مورد نیاز از طریق مراحل آمادگی، پاسخ و بهبود است تا تصمیم‌گیری آگاهانه، تغییر رفتار مثبت و حفظ اعتماد را تشویق کند.تیم های بهداشتی با تقویت برنامه‌های ارتباطات خطر و افزایش درک خطر جامعه به کمک برنامه های مشارکت اجتماعی به اهداف خود در نجات جامعه دست پیدا می‌کنند.

برای شرایط اضطراری بهداشت عمومی مانند همه‌گیری کووید-19، برنامه مشارکت اجتماعی نقش به سزایی در کنترل و پیشگیری آن دارد.

 

اهداف  برنامه مشارکت اجتماعی سلامت:

هدف از ارتباطات خطر این است که افراد در معرض خطر را قادر سازد تا تصمیمات آگاهانه ای برای کاهش اثرات یک تهدید (خطر) - مانند شیوع بیماری - اتخاذ کنند و اقدامات محافظتی و پیشگیرانه را انجام دهند.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مشارکت اجتماعی سلامت 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 

Template settings