برنامه مراقبت کودک سالم 

 

برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم مجموعه ای از اصول، راه کارها و اقدامات برای حفظ و ارتقای سلامت کودکان است. هدف از برنامه ملی“ مراقبت ادغام یافته کودک سالم“ حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، و اجتماعی مطلوب و پاسخ به بخش عمده ای از نیازهای پیشگیری شیرخواران و کودکان است. این برنامه به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری و ارائه خدمات مراقبتی به این کودکان است. این برنامه سه هدف عمده را دنبال می کند :

  • هدف اول پیشگیری اولیه است؛ بخش عمده ای از این هدف از طریق توانمند سازی مادر و پدر در مراقبت از نوزاد، شیر خوار و کودک زیر5 سال تحقق می یابد.
  • هدف دوم این برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان و اجرای آن است.
  • هدف سوم طراحی و ارائه خدمات رشد و تکامل استاندارد دوران کودکی و اقدامات اساسی پیشگیری از بیماری ها برای کودکان کشور می باشد.

در حقیقت این برنامه بدنبال ایجاد فرصت های برابر برای رشد و تکامل کودکان است.

در برنامه کودک سالم کلیه کودکان زیر5 سال در ویزیت های برنامه ریزی شده از نظر پایش رشد، تغذیه با شیر مادر، تغذیه کمکی، وضعیت بینایی، شنوایی، دندانها، تکامل، واکسیناسیون، مکمل های دارویی و آزمایش ها بررسی گردیده و خدمت لازم را دریافت می کنند. این ویزیت ها از 3 تا 5 روز پس از ترخیص از بیمارستان آغاز شده و سپس تا یکماهگی 2 ویزیت 14 تا 15 روزگی و 30 تا 45 روزگی انجام می شود. سپس مراقبت ها در 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 7 ماهگی، 9 ماهگی، 12 ماهگی، 15 ماهگی، 18 ماهگی، 2 سالگی،2.5 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی و 5 سالگی  ادامه می یابد.

 

اهداف برنامه مراقبت کودک سالم :

گروه هدف : کودکان کمتر از 5 سال

هدف کلی:

  • حفظ و ارتقاء سلامت کودکان کمتر از 5 سال

 

اهداف اختصاصی:

  • ارتقاء سلامت کودکان  و پیشگیری از بیماریها
  • رشد و تکامل همه جانبه دوران کودکی
  • کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه مراقبت کودک سالم   

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه مراقبت کودک سالم بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه مراقبت کودک سالم awt image

 

 
Template settings