برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

میزان مرگ و میر مادران باردار از شاخص های توسعه کشور هاست و یکی از راهکارهای کاهش این میزان، مراقبت با کفایت از مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان محسوب می شود و هیچ تردیدی در اثر بخشی آن برای به ثمر رساندن یک بارداری سالم و تامین سلامت مادر و نوزاد وجود ندارد.

در سال های متمادی دسترسی به مراقبت ها به عنوان اولویت نظام بهداشت و درمان کشور، پوشش کمی مراقبت ها را به حد قابل توجهی افزایش داده است. از آن پس بهبود کیفیت خدمات نیز مورد توجه سیاست گذاران برنامه سلامت قرار گرفت که از ارکان آن استاندارد کردن خدمات است.

 

اهداف برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران:

 

هدف کلی:

ارتقا سطح سلامت مادران و کاهش مرگ و میر و عوارض  ناشی از بارداری و زایمان

افزایش پوشش مراقبت‌های پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان  

اهداف اختصاصی:

ارتقاء کیفی وکمی خدمات ارائه شده به مادران باردار

افزایش جمعیت تحت پوشش مادران باردار

 

گروه هدف :

زنانی که قصد بارداری دارند، زنان باردار و شیرده

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران  awt image
Template settings