برنامه مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری

توسعه صنعتی وپیشرفتهای تکنولوژیکی گرچه استاندارد های زندگی را ارتقاء بخشیده ولی استفاده روزمره از  هزاران نوع ترکیب شیمیایی در صنایع، در عین حال که منافع بی شماری برای بشر به همراه داشته، به همان نسبت اورا با پتانسیلهای خطر ناکی مانند حوادث شیمیایی روبرو ساخته است. بروز حوادث متعدد شیمیایی یکی از مهمترین پیامدهای سوء کاربرد مواد شیمیایی محسوب می شود. این دسته از حوادث علاوه بر تحمیل خسارات اقتصادی شدید بر جوامع انسانی، ممکن است امنیت مردم را نیز در گستره محلی، منطقه ای، ملی و حتی بین­المللی بشدت تهدید نماید. این برنامه با هدف هشدار به جمعیت ساکن شهرها در خصوص خطرات کارخانه های صنعتی شیمیایی و همچنین کمک به آنها برای توسعه و تحول طرحهای حفظ آمادگی در شرایط اضطراری، در سطح ملی و محلی به مرحله  اجرا در می آید. ودر زمینه­های اطلاع رسانی آموزشی و امدادرسانی در شرایط اضطراری به کشورها کمک می­کند . از سوی دیگر حوادث شیمیایی زیادی در فرایند های  حمل و نقل و نگهداری مواد شیمیایی و استخراج مواد شیمیایی نظیر سیلیس و... اتفاق می افتد. از این رو تدوین و اجرای دستورالعملهای مربوط به چگونگی انبارداری و حمل و نقل این دسته از مواد به روشهای مختلف جاده ای، ریلی و هوایی ضروری می باشد.در حال حاضر بالغ بر 300 هزار کارخانه و واحدهای مصرف کننده مواد شیمیایی در کشور در سه بخش عمده زیر فعالیت می­ نمایند:

  • بخش صنایع؛ کارخانجات و کارگاههای تولیدی و توزیع و مصرف مواد شیمیایی
  • بخش خدمات؛ بیمارستانها ، کارگاههای کوچک، آزمایشگاههای تحقیقاتی
  • بخش کشاورزی؛انبار ها ومراکز عرضه وفروش  سموم نباتی و آفت کش ها

 

 

اهداف برنامه مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری:

 

هدف کلی :

 • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت نیروی کار

 

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی انبارها ومحلهای نگهداری وکارگاههای تولیدی ومصرفی مواد شیمیایی خطرناک
 • فهرست برداری مواد شیمیایی مصرفی و یا تولیدی طبق جدول  TPQ و راهنمای چک لیست حوادث شیمیایی
 • تکمیل چک لیست قبل و بعد از حادثه در واحدهای کاری مشمول برنامه در سامانه بزرسی از کارگاهها
 • کاهش میزان وقوع حوادث شیمیایی در کارگاههای تحت پوشش
 • کاهش میزان پیامدهای بهداشتی ناشی از حوادث شیمیایی در محیط کار برای شاغلین
 • ارتقاء آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای(بخش دولتی و خصوصی) در پیشگیری و مقابله با حوادث شیمیایی
 • ارتقاء آگاهی شاغلین در زمینه پیشگیری از وقوع حوادث شیمیایی
 • ارتقاء آگاهی کارفرمایان به منظور پیشگیری از وقوع حوادث شیمیایی
 • ارتقاء سیستم ثبت و گزارش دهی حوادث شیمیایی در کارگاههای تحت پوشش
 • اجرای برنامه آنکالی کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل

 

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

 
 

Template settings