برنامه مداخلات روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا

 بلایای طبیعی سالانه منجر به مرگ، معلولیت جسمی، مشکلات روانی و تغییر روند ، مسیر زندگی میلیون ها نفر و صدمات  مالی شدید برای افراد و دولت ها می‌گردند با توجه با اینکه ایران جزء ده کشور بلاخیز دنیاست، طی سال های اخیر اهمیت رسیدگی سریع و به هنگام به واکنش های روانی افراد آسیب دیده و پرداختن به واکنشهای روانی بازماندگان از اهم فعالیت های متخصصین و کارشناسان بهداشت روان اعزامی به مناطق آسیب دیده محسوب می‌گردد.

 

اهداف  برنامه مداخلات روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا : 

- پیشگیری از عوارض روانی اجتماعی ناشی از حوادث غیر مترقبه،

- افزایش توان انطباق و آماده سازی بازماندگان،  تقویت مهارت های اجتماعی بازماندگان، ارتقاء سطح سلامت روان .

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه مداخلات روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی 
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه مداخلات روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings