برنامه مداخلات اجتماع محور

آسیب اجتماعی، پدیده اجتماعی نامطلوبی است که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزشها  و هنجارهای مورد توافق جامعه می‌گذارد و با توجه به علل یا پیامدهای سوء اجتماعی آن، مداخله اجتماعی برای کاهش و کنترل آن الزامی است.

 

امروزه رویکردهای اجتماع محور مورد توجه زیادی قرار گرفته است و نقش مشارکت مردم در برنامه های سلامت بسیار مورد توجه است

 

اهداف  برنامه مداخلات اجتماع محور:

- ارتقای سلامت اجتماعی مردم محله

- پیشگیری از آسیب های اجتماعی محله

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه مداخلات اجتماع محور 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی برنامه مداخلات اجتماع محور
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

 درباره ی  برنامه مداخلات اجتماع محور بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings