برنامه مانا

 

هر ساله چندین میلیون کودک زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه به علت بیماری های شایع دوران کودکی می میرند که بخش عمده ای از این مرگ ها در اولین سال تولد رخ می دهد و به علت عفونت های حاد تنفسی، اسهال، سوء تغذیه و یاترکیبی از آن ها می باشد که با تشخیص و درمان صحیح و مناسب قابل پیشگیری است. در سال های اخیر حوادث و سوانح غیر عمدی از اولویت های اساسی سلامت کودکان به شمار می آید بنابراین مهار آسیب های کودکان باید در مرکز توجهات قرار گیرد تا از مرگ و میر و معلولیت های کودکان کاسته و کیفیت زندگی آنان را بهبود بخشد.

برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال(مانا) راهبردی است ادغام یافته برای تشخیص و درمان عمده ترین بیماری های دوران کودکی که بیشترین میزان ابتلا و مرگ ومیر را سبب می شوند.

سازمان جهانی بهداشت ادغام، تشخیص و درمان بیماری های کودکان را لازم دانسته و با همکاری یونیسف و بسیاری از موسسات و افراد دیگر در سال  1992 IMCI  را که حاوی تدابیر موثر درمانی به همراه موارد ساده پیشگیری است را به عنوان مهم ترین استراتژی برای کاهش مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه توصیه و اجرا نمودند.

 

اهداف  برنامه مانا :

گروه هدف : کودکان کمتر از 5 سال

 

هدف کلی:

  • تامین، حفظ وارتقاء سلامت کودکان کمتر از 5 سال

اهداف اختصاصی:

  • کاهش موارد مرگ، دفعات و شدت بیماری و ناتوانی
  • بهبود رشد و تکامل در کودک( ارتقاء سلامت کودک)

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه مانا   

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه مانا  بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه مانا awt image

 

 
Template settings