برنامه غربالگری و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی نوزادان و کودکان

 

نقص شنوایی نوعی معلولیت پنهان و یکی از شایعترین ناهنجاریهای بدو تولد محسوب شده و در جوامع مختلف به دلایلی نظیر فقدان نمود ظاهری آن درکودک، ناآشنا بودن خانواده ها باعلایم اولیه آن، عدم اطلاع از خدمات موجود، و دانش ناکافی متخصصین دربارۀ میزان شیوع و عوارض بسیار جدی آن که با تأخیر زیاد شناسایی میگردد، باعث بروز اثرات منفی جدی بر روند رشد گفتار، زبان و شناخت کودک خواهد شد.

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که برنامه های غربالگری موثرترین راه برای شناسایی زودهنگام ابتلا به آسیب های شنوایی در میان نوزادان است. مطالعاتمختلف نشان داده اند نوزادانی که آسیب شنوایی آنها قبل از 6ماهگی تشخیص داده شود، دارای توانمندی های به مراتب بالاتر نسبت به کودکانی هستند که آسیب شنوایی آنها دیرتر تشخیص داده شود. مداخله درمانی زودهنگام به کودکان امکان توسعۀ مهارتهای زبانی و نیز شناختی را میدهد.

کم شنوایی میتواند باعث بروز اثرات مخربی بر توانایی برقراری ارتباط افراد با یکدیگر، تحصیل دانش، یافتن و حفظ شغل و ارتباطات اجتماعی و در نهایت برچسب کم شنوا خوردن به این افراد گردد. کم شنوایی و مشکلات متعاقب آن همچنین بار اقتصادی زیادی را بر جوامع تحمیل می سازند. شیوع بالای کم شنوایی نوزادان و کودکان و امکان تشخیص به موقع و درمان آن، موید اهمیت برنامه ملی غربالگری شنوایی می باشد.

براساس آخرین برآوردهای منتشر شاده توسط سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روزجهانی شنوایی درسوم مارس 2018 ، قریب بر900میلیون نفر در سراسر جهان تا سال2050 ازکم شنوایی ناتوان کننده رنج خواهند برد. درحال حاضر 466میلیون نفر در سراسر جهان از کم شنوایی رنج میبرند ، که34میلیون نفر از آنها کودک هستند . .آمارهای رسمی منتشر شده توسط این سازمان حکایت از رشد روز افزون کم شانوایی ناتوان کننده طی سالهای گذشته بخصوص در پنج سال اخیر دارد که از360میلیون نفر در سال 2013 به466 میلیون نفر طی سال 2017 ارسیده است . متاسفانه دو سوم افراد دچار کم شنوایی در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. عدم شناسایی و مداخله زود هنگام کم شنوایی سالانه 750 میلیارد دلار در هزینه های مستقیم سلامت کشور ها صدمه تحمیل میکند و باعث از دست دادن بهره وری در کشورها میشود.

شیوع بالای کم شنوایی نوزادان و کودکان و امکان تشخیص به موقع و درمان آن موید اهمیت برنامه غربالگری شنوایی می باشد. تشخیص و مداخله زودهنگام کم شنوایی در به حداقل رساندن عواقب کم شنوایی به ویژه برای کودکان بسیار حائز اهمیت است.

 در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان پس از بررسی عوامل خطر کم شنوایی نوزاد را برای انجام تست غربالگری به مراکز مربوطه ارجاع می شود. تست غربالگری به روش TEOAE در گام نخست برای تمامی نوزادان لازم الاجراست. و برای نوزادانی که دارای حداقل یک عامل خطر کم شنوایی و یا دارای نتیجه تست غربالگری "ارجاع" باشند اجرای تست دوم غربالگری به روش AABR الزامی می باشد. کلیه افرادی که بصورت نتیجه مشکوک مشخص شده اند تا حصوصل نتیجه نهایی تشخیصی و درمانی پیگیری می شوند.

 

هدف کلی :

- شناسایی ، تشخیص و درمان زودهنگام و توانبخشی نوزادان و کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی و پیشگیری از عوارض آن

 

اهداف اختصاصی:

- غربالگری همگانی نوزادان در بدو تولد جهت شناسایی موارد مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی پیش از یک ماهگی

- غربالگری همگانی کودکان جهت شناسایی موارد مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی در گروه سنی 5-3 سال

- تشخیص به موقع نوزادان / کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی در یک یا هر دو گوش پیش از 3 ماهگی

- تشخیص به موقع کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی در یک یا هر دو گوش در گروه سنی 5-3 سال

- مداخله درمانی و توانبخشی به موقع نوزادان / کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی پیش از 6 ماهگی

- مداخله درمانی و توانبخشی کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی در گروه سنی 5-3 سال

- مراقبت از نوزادان / کودکان مبتلا به کم شنوایی و ناشنوایی پس از تشخیص و مداخله


 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه غربالگری و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی نوزادان و کودکان  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
 1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه غربالگری و پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی نوزادان و کودکان بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی awt image

 


 

 
Template settings