برنامه غربالگری و درمان پدیکلوزیس سر نوجوانان و دانش آموزان

 

شپش یک انگل خارجی است که قدمت آلودگی با آن به دوران قبل از تاریخ برمی گردد. آلودگی به شپش سر از آلودگیهای جلدی شایع و یکی از مشکلات بهداشتی جوامع انسانی درکشورهای مختلف است. نظر به اهمیت سلامت دانش آموزان، همه ساله غربالگری در جهت بررسی آلودگی پدیکولوزیس در دانش آموزان مدارس تحت پوشش صورت میگیرد.

نکات مهم در بیماریابی و شناسائی افراد آلوده به شپش:

  1. -      بالا بردن سطح آگاهیهای بهداشتی خانواده ها در هر جامعه مهمترین نقش را در تشخیص به موقع و درمان سریع افراد مبتلا دارد.
  2. -      اطلاع رسانی به جامعه تا در صورت مشاهده آلودگی به شپش به واحدهای بهداشتی درمانی مراجعه و تا تکمیل کامل درمان همکاری نمایند.
  3. -      معلمین، نقش بسیار مهمی در بیماریابی و شناسائی مخازن اصلی آلودگی دارند لذا آموزش راههای شناسائی آلودگی به شپش به آنها، نقش بسزایی در کاهش موارد ابتلا دارد.
  4. -      شپش سر عمدتاً در موهای عقب و پشت گردن و بالای گوش زندگی کرده و تخم گذاری ( رشک) می کند، لذا در هنگام بیماریابی توجه به این نواحی کمک کننده خواهد بود.در صورت وجود غدد لنفاوی متورم و دردناک در نواحی پس سر و پشت گوش ها حتماً باید به فکر آلودگی به شپش سر بود.در مواجهه با هر مورد زرد زخم در ناحیه پوست سر بایستی به فکر آلودگی به شپش سر بوده و از این لحاظ،‌ معاینه و بررسی های لازمه از نظر شناسائی رشک یا شپش را نیز انجام دهید.

 

اهداف برنامه غربالگری و درمان پدیکلوزیس سر نوجوانان و دانش آموزان:

 

گروه هدف : دانش آموزان

 

هدف کلی:

- کاهش بار ناشی از بیماریها وعوامل خطر

 

اهداف اختصاصی:

- شناسایی دانش آموزان آلوده به پدیکلوزیس

-درمان دانش آموزان آلوده وخانواده ایشان و پیگیری دانش آموزان آلوده دو هفته بعد از درمان

-آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان آلوده وخانواده ایشان و تمام دانش آموزان در مدارسی که موارد آلوده دیده شده است.

 

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه غربالگری و درمان پدیکلوزیس سر نوجوانان و دانش آموزان  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

درباره ی برنامه غربالگری و درمان پدیکلوزیس سر نوجوانان و دانش آموزان بیش تر بدانیم 
 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی برنامه غربالگری و درمان پدیکلوزیس سر نوجوانان و دانش آموزان awt image
۲ لیست مراکز ارائه خدمت برنامه غربالگری و درمان پدیکلوزیس سر نوجوانان و دانش آموزان awt image

 

 

 

 

 
Template settings